Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdbeschermers hebben genoeg van gedrag ouders

Actualiteit >>

Ouders hebben ook zo vreselijk genoeg van gedrag jeugdbeschermers, en wel om de redenen die mr Erkens noemt op zijn blog.
 

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=704
 

https://www.ad.nl/den-haag/bijval-voor-pleidooi-haagse-advocaat-jeugdzorg-moet-zelf-verbeteren~a6c0a326/


De volgende ingezonden brief van Truus Barendse aan Trouw werd niet geplaatst:

Jeugdzorg-medewerkers bedreigd
“Acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders kregen het afgelopen jaar te maken met agressie.” (Trouw 4 november.) Even voor de duidelijkheid: “schreeuwen en schelden tot bedreiging en fysiek geweld” zijn zonder meer verwerpelijk. Helaas in de interactie tussen jeugdzorg en ouders vaak wel begrijpelijk. Jeugdzorg weigert nog steeds aan adequaat feitenonderzoek te doen, weigert vaak aangedragen materiaal dat in strijd is met de kokervisie in de overwegingen te betrekken, licht daardoor de rechter vaak verkeerd voor. En door artikel 3.3 van de Jeugdwet moet de rechter wel aannemen dat het rapport de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid weergeeft: “De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.” Zo raken mensen dan hun kind kwijt. 

https://nos.nl/video/2308904-jeugdzorgmedewerkers-over-bedreigingen-ik-maak-je-dood-ik-vind-je-wel.html

Jeugdzorginstellingen  aan het Kabinet g: zie https://nos.nl/artikel/2308879-jeugdzorg-wil-actie-tegen-agressie-je-bent-gewaarschuwd-ik-maak-je-kapot.html


Ga terug