Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2012
<< vorige pagina   
print pagina
 

Is het na beeindiging ots nog niet afgelopen?

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2012 >>

Aan de Directie van de Raad voor de Kinderbescherming
Landelijk Bureau
Postbus 19202
3501 DE Utrecht


Haarlem, 22 augustus 2012


Geachte Directie,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders heeft per e-mail kopie ontvangen van de brief van de Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar aan Bureau jeugdzorg Noord-Holland d.d. 3-8-12.
De uitgeprinte brief gaat hierbij. De ouders delen mee dat zij niet op de hoogte zijn van de afspraken (“Er zijn duidelijk afspraken gemaakt voor wat betreft terugkoppeling van de hulpverlening mochten de ouders de hulpverlening (voortijdig) beëindigen en/of afspraken niet nakomen welke door de afdeling case management van BJZ JHV intensief zal worden gevolgd.”)

Graag horen wij van u op grond waarvan de Raad voor de Kinderbescherming het recht heeft van een bureau jeugdzorg te verlangen hulpverlening aan een gezin te volgen na beëindiging van een ondertoezichtstelling. Mocht dit recht bestaan, hoe lang mag een gezin dan gevolgd worden?

Met vriendelijke groet,

antwoord rvdk van 3 september 2012 

Ga terug