Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Interview van Dark Horse met wethouder Apeldoorn

Actualiteit >>

Raadslid Apeldoorn over werkwijze jeugdzorg - Veilig Thuis

[Interview]

Dark horse: Opvallend in het pamflet dat jullie hebben gemaakt vonden wij de vermelding dat jeugdzorg onder curatele moet worden gesteld.(1)

Wim Willems: Wij zitten heel erg bovenop de jeugdzorg, omdat we zien dat er veel zaken misgaan. Wij merken vooral in het begintraject dat ouders worden overvallen met een telefoontje met de mededeling van Veilig Thuis: “We komen op die datum langs in het kader van een melding kindermishandeling”, maar er wordt ze niet gewezen op rechten en plichten.

Ouders krijgen niet te horen dat ze recht hebben op een afschrift van de melding. Er wordt ze niet gewezen op het recht op cliëntenondersteuning of vertrouwenspersonen of als je ontevreden bent waar je met je klachten terecht kan. Ze krijgen een visitekaartje van de betreffende medewerker. Er wordt ze niet verteld hoe de verdere procedure verloopt, zoals het tien weken onderzoek na de triage door Veilig Thuis.

Bij binnenkomst krijgen ouders direct een kruisverhoor. De dingen die opvallen in huis worden direct al genoteerd. Ik geef een voorbeeld: er staat een asbak van 15 centimeter op tafel met sigaretten erin. Dat vind ik totaal irrelevante informatie, maar dit soort zaken komen in een dossier terecht met als bedoeling een bepaalde sfeer te creëren, van bijvoorbeeld een asociaal gezin. We merken dat de eerste kennismaking met Veilig Thuis niet verloopt zoals die beschreven staat in de jeugdwet. Het is niet volgens het handelingsprotocol en dat is wat wij al zien gebeuren in het begintraject.

Dan zien wij verder dat de hele communicatie erg belabberd is. Eén van de punten die ons opvalt en waar wij ons aan ergeren, is dat aan het voet van het briefpapier staat: Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis is meer dan een Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis bestaat officieel niet. Het is AMHK, de samenvoeging van Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Meldpunt Huiselijk Geweld, maar Veilig Thuis klinkt sympathieker. In de communicatie zijn ze vrij direct en ook vaak niet bereikbaar voor ouders, maar ook voor mij als gemeenteraadslid niet.

Als je vragen hebt dan krijg je gewoon geen antwoord en als ze ouders brieven sturen doen ze dat vaak om 16:45 uur en het liefst op vrijdagmiddag. Daar storen wij ons mateloos aan. Wanneer je een dossier opvraagt krijg je vaak te horen: “U mag het hier inzien”. Nou, nee, je mag altijd een afschrift vragen en daar wijzen wij ouders ook op.

Daar wordt ook heel moeilijk over gedaan en het kan weken duren voordat ouders een afschrift krijgen. Wil je een afspraak maken omtrent een klacht dan krijg je gewoon een datum voorgesteld met de mededeling: “Dan en dan kunt u bij ons op kantoor verschijnen”. Je behoort in gezamenlijkheid een afspraak te maken. Als je de rollen omdraait en zegt: “Dan kan ik niet, ik stel een andere datum voor” dan komen ze niet en bellen ook niet af. Ze laten niets van zich horen. Dus zij nemen de regie en denken dat ze daarmee alle macht hebben om het op die manier te doen. Dat zijn de symptomen die erg op de voorgrond treden.

Lees verder....

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2018/03/raadslid-apeldoorn-over-werkwijze.html


Ga terug