Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Inspectierapport VT bevat criteria

Actualiteit >>

KOG is van mening: Uitoefenen van de bevoegdheid tot diepingrijpende maatregelen, zonder blijk van de daarvoor benodigde vakbekwaamheid in de concrete casuistiek, moet gelijk gesteld worden met "buitensporig geweld in de jeugdzorg", met de daaraan verbonden gevolgen. 

Het IGJ Rapport Veilig Thuis 2 gaat een beetje in die richting, omdat daarin 23 criteria worden genoemd die door de burger "verwacht" mogen worden. Niet handhaafbaar, niet afdwingbaar maar toch een stapje verder.


Ga terug