Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

Actualiteit >>

De inspectie wil dat de William Schrikker Stichting bij alle 7500 kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert, nagaat of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind goed in beeld zijn. Daarnaast moet men bij risicos de juiste maatregelen nemen om de onveiligheid weg te nemen.

De Nationale Zorggids meldt:

Grote zorgen over veiligheid van kinderen

De inspecties volgt de William Schrikker Stichting al enige tijd. Eind 2018 heeft de IGJ haar grote zorgen uitgesproken over de veiligheid van de kinderen over wie de William Schrikker Stichting een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert. De William Schrikker Stichting is toen gevraagd verbetermaatregelen te nemen om de jeugdbeschermers in staat te stellen te handelen in het belang van het kind. De inspectie verwacht van jeugdbeschermers onder andere dat zij signalen van onveiligheid (waaronder ouderproblematiek) op tijd herkennen, goed beoordelen wat dit betekent voor de ontwikkeling van het kind en vervolgens adequaat handelen om de onveiligheid weg te nemen.
 

Onvoldoende verbetering

De inspectie concludeert dat de stappen die de William Schrikker Stichting tot nu toe heeft genomen, er niet toe hebben geleid dat er in alle casussen goed zicht is op de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind. Het resultaat van deze inspanningen is onvoldoende om de zorgen bij de inspectie weg te nemen.
 

Veiligheid kinderen in kaart brengen

De William Schrikker Stichting moet uiterlijk op 28 april 2020 de opvoedsituatie en de veiligheid van alle kinderen van 0 tot 4 jaar over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop - waar nodig "“ handelen. Op 28 juli 2020 moet de organisatie ditzelfde hebben gedaan voor alle andere kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert.

Ga terug