Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Huiselijk geweld

Actualiteit >>

De kerntaak voor woningcorporaties is het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woningen. Naast deze kerntaak hebben corporaties de taak om te investeren in de leefbaarheid van buurten en wijken. De lokale overheid kan een aanvullend volkshuisvestingsbeleid maken waarin taken en afspraken kunnen worden opgenomen voor corporaties. Zo zou bijvoorbeeld het investeren in de leefbaarheid en het signaleren van huiselijk geweld onderdeel kunnen zijn van dit beleid. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel corporaties als ketenpartners een rol voor de corporaties zien bij het signaleren van huiselijk geweld. Geen van de corporaties heeft echter beleid op het gebied van huiselijk geweld of registreert vermoedens van huiselijk geweld. Corporaties geven aan dat zij in de praktijk nauwelijks huiselijk geweld zien. De meeste meldingen die de corporaties ontvangen zijn afkomstig van omwonenden. Geconcludeerd kan worden dat in de sector een kennistekort bestaat over (de signalen van) huiselijk geweld.


Ga terug