Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Huiselijk geweld

Nuttig om te weten >>

De omschrijving van het begrip huiselijk geweld is overgenomen uit het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Onder deze definitie vallen alle vormen van geweld, of deze nu lichamelijk, seksueel of geestelijk van aard zijn en ook de bedreigingen daarmee. Huiselijk geweld kan dus de vorm aannemen van kindermishandeling, van (ex-)partnergeweld in alle denkbare vormen, ook stalking.
Kamerstukken II 2012/2013, 33 684, nr. 3, p. 116.

In de praktijk wordt het begrip kindermishandeling ruimer genomen. Veilig Thuis Kennemerland vindt al dat er sprake is van huiselijk geweld, als er thuis veel ruzie is zelfs als de kinderen daar niet bij zijn. GA DUS NIET ZITTEN BABBELEN.


Ga terug