Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Hoe pest je je ex? Met een ots!

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

Evenals de rechtbank en op dezelfde gronden als de rechtbank, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, is het hof van oordeel dat niet voldaan is aan de wettelijke vereisten van artikel 1:254 (oud) BW. Het hof voegt daar nog het volgende aan toe.

De vader heeft ook in hoger beroep onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [de zoon] op enigerlei wijze in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Hoewel de wens van de vader om [de zoon] liever onderwijs te laten volgen op het gymnasium in plaats van op het Atheneum invoelbaar is, maakt dit – naar het oordeel van het hof – niet dat [de zoon] hierdoor in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Voor zover de vader nog heeft aangevoerd dat [de zoon] lijdt onder de verstoorde communicatie tussen partijen overweegt het hof dat ter zitting in hoger beroep is gebleken dat hulpverlening voor [de zoon] is ingeschakeld. [de zoon] heeft gesprekken met een psycholoog en volgt een concentratietraining op school. Het hof is dan ook van oordeel dat de vader in hoger beroep evenmin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hulpverlening binnen het gedwongen kader noodzakelijk is omdat andere middelen hebben gefaald of, naar te voorzien is, zullen falen.

De rechtbank heeft derhalve terecht het verzoek van de vader om [de zoon] onder toezicht van de stichting te stellen afgewezen.

3.9.

Het voorgaande leidt ertoe dat de bestreden beschikking dient te worden bekrachtigd.

Proceskosten

3.10.

De moeder heeft verzocht om de vader in de proceskosten te veroordelen omdat de vader nodeloos hoger beroep heeft ingesteld.

De vader heeft hiertegen ter zitting in hoger beroep verweer gevoerd.

3.10.1.

Het hof ziet in de onderhavige zaak geen aanleiding om af te wijken van de gebruikelijke regeling om gezien de aard van de procedure de proceskosten te compenseren.


Ga terug