Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2012
<< vorige pagina   
print pagina
 

Hoe komt de Raad voor de Kinderbescherming aan inlichtingen?

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2012 >>

Aan de Directie van de Raad voor de Kinderbescherming
Landelijk Bureau
Postbus 19202
3501 DE Utrecht


Haarlem, 1 augustus 2012


Geachte Directie,

Een donateur van stichting Kinderen-Ouders-Grootouders heeft ons een raadsrapport gestuurd d.d. 25 mei 2011.
Op pag. 2 staat onder 4. Samenvatting van de beschikbare informatie: “Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis Bron: raadsdossier … Uit een verslag van ISS komt naar voren…”

Dit roept de volgende drie vragen op:
1 - Hoe komt in het algemeen de Raad in het bezit van een ISS-verslag?
(In dit geval: de ouder in kwestie heeft een e-mailbericht ontvangen d.d. 19 juli 2012 waarin staat: “Anders dan u stelt zijn er hier geen gegevens van u cq uw kinderen (meer) bekend. Voor ons is dan ook niet (meer) na te gaan of u of uw kinderen cliënten van FIOM/ISS zijn geweest.” Bovendien schrijft hij ons dat in uw contactjournaal tot medio 2011 geen contactregistratie met ISS/FIOM voorkomt.)
2 - Neemt de Raad contact op met ISS/FIOM wanneer hij te maken krijgt met een uit het buitenland afkomstige ouder?
3 - Zijn er reguliere contacten tussen de Raad voor de Kinderbescherming en ISS/FIOM?

U zou ons een groot genoegen doen met de beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

antwoord rvdk van 3 september 2012 (G. Verweij)Ga terug