Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2012
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het is altijd verstandig een gesprek met een medewerker van de raad voor de kinderbescherming of een bureau jeugdzorg op te nemen.

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2012 >>

Even voor de goede orde: u hebt doodgewoon het recht een gesprek waaraan u zelf deelneemt op te nemen. Iemand voelt zich natuurlijk prettiger als hij dat met een gerust hart even tegen de gesprekspartner kan zeggen. Dan loop je wel het risico de nekharen overeind te zetten. Gewoon even zeggen is niet altijd raadzaam bij de bureaus jeugdzorg! Het bontst maakt Bjz Noord-Holland het, dat werkelijk meent dat te mogen en kunnen verbieden, ook bij mensen thuis!

KOG heeft de volgende brief geschreven aan alle bureaus jeugdzorg, William Schrikker Groep en Leger des Heils:

Haarlem, 7 juli 2012

Geachte Directie,

Gedateerd 4 april 2011 heeft het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming (mr G. Cardol, mede namens drs G. Verweij) met een brief, kenmerk LB11/033/GC, laten weten aan stichting Kinderen-Ouders-Grootouders dat een gesprek tussen een cliënt en een raadsmedewerker in principe voor eigen gebruik mag worden opgenomen.
Wilt u ons laten weten hoe u tegenover het opnemen van gesprekken staat?

Met vriendelijke groet,

(drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris)

en de volgende antwoorden ontvangen:

William Schrikker
Leger des Heils
Noord-Holland
Noord-Brabant
Groningen
Gelderland
Friesland
Haaglanden
Zuid-Holland
Zeeland
Flevoland
Limburg
Utrecht
Overijssel 11 juliAan de Directie van Bureau Jeugdzorg Overijssel
t.a.v. de heer M. Dirksen
Postbus 568
8000 AN Zwolle

Uw kenmerk Dir 120124

Haarlem, 14 juli 2012

Geachte Heer,

Dank voor uw snelle reactie op onze brief van 7 juli 2012.
Begrijpen wij goed, dat iedere medewerker van Bjz Overijssel zelf beslist of hij opname van gesprekken toestaat of niet?
Beantwoording van deze vraag zullen wij zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,

antw. Overijssel  15 oktober


en naar Bjz Overijssel is tenslotte de volgende reactie uitgegaan:

Haarlem, 24 oktober 2012

Geachte Directie,

Uw brief d.d. 15 oktober hebben wij in goede orde ontvangen.
Het is een goed voornemen om expliciete regels over het opnemen van gesprekken op te stellen. Het lijkt ons verkeerd dat zolang het nog geen algemeen gebruik is dat Bureau jeugdzorg opnamen maakt, de beslissing over toestemming voor het zelf maken van een opname bij de individuele medewerker ligt.

Over het opnemen van gesprekken is de gedachte van stichting Kinderen-Ouders-Grootouders als volgt:
Bureau jeugdzorg maakt standaard van gesprekken een geluidsopname.
De medewerker deelt dit aan het begin van het gesprek mee.
In de ruimtes waar gesprekken worden gevoerd hangt een bordje dat meedeelt dat
er een opname van het gesprek wordt gemaakt en
alle aanwezigen een kopie krijgen.
Het enige doel van opnames is verzekerd zijn van de juiste weergave van het gesprek.
Opnames in beeld voegen niets toe.
Iedereen is altijd gebaat bij een juiste weergave van het gesprek, zeker ook de kinderen.
Het maakt dan ook geen verschil of ouders al dan niet in een scheidingssituatie verkeren.
De aanwezigen spreken af de opname niet in bredere kring te laten horen.

Met vriendelijke groet,

De raad voor de kinderbescherming heeft over opnemen van gesprekken de volgende brief geschreven aan KOG:


Ga terug