Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan per 1 januari 2021

Nuttig om te weten >>

Van: _dienstpostbus DJ-projectteam ODW < _dienstpostbusDJ-projectteamODW@minvws.nl >
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 13:35
Onderwerp: Publicatie financiële regeling

 

Geachte mevrouw, meneer,

 Met deze mail willen we u informeren dat de financiële regeling is gepubliceerd in de Staatscourant . Dat betekent dat vanaf nu de inhoud van de regeling bekend is.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-61740.html

Doel van de regeling is erkenning van het geweld dat minderjarige slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is aangedaan. Slachtoffers van geweld die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg, in een instelling of pleeggezin waren geplaatst, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 5.000,--. Ook kinderen die vrijwillig in een instelling waren geplaatst, vallen in bepaalde gevallen hieronder, zie later in deze mail. Dit geldt ook voor minderjarige slachtoffers van geweld in een blinden- of doveninternaat en de volwassen psychiatrie.

Het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan per 1 januari 2021.

 

De afgelopen maanden hebben velen van u meegedacht over de uitwerking van de regeling en zijn er ook veel vragen gesteld. Nu de regeling is gepubliceerd kunnen we uw vragen beantwoorden. De meest gestelde vragen zijn te vinden op de site van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Een aantal lichten we er onderstaand voor u uit:

 

Vrijwillige plaatsing

De aanbevelingen van de Commissie De Winter gelden voor slachtoffers die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst en daar te maken kregen met geweld. In dezelfde instellingen, die onder verantwoordelijkheid van de overheid opereerden, verbleven ook kinderen die door hun ouders daar geplaatst werden. Wanneer ook zij met geweld in aanraking kwamen, kunnen zij een aanvraag indienen.

 

Nabestaanden

De aanvraag wordt ingediend door het slachtoffer zelf en de tegemoetkoming wordt aan het slachtoffer uitgekeerd. De tegemoetkoming maakt immers onderdeel uit van de erkenning van het leed van het slachtoffer. Van deze hoofdregel wordt afgeweken in het geval het slachtoffer is overleden nadat de financiële tegemoetkoming voor slachtoffers bekend is gemaakt aan de Tweede Kamer (21 februari 2020) maar voor de inwerkingtreding van de regeling. In dat geval wordt uitgekeerd aan een van de nabestaanden. Als een aanvrager komt te overlijden voordat deze is afgehandeld en de aanvraag is inwilligbaar, wordt het bedrag eveneens uitgekeerd aan een van de nabestaanden.

 

Financiële gevolgen voor bijstand en toeslagen

Op dit moment wordt nog uitgezocht of en welk effect deze financiële tegemoetkoming heeft op uitkeringen en toeslagen. Hier zijn andere ministeries voor verantwoordelijk. We zijn met hen in contact en hopen u daar zo snel mogelijk nader over te kunnen informeren.

 

Goede Herder

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter is een nader onderzoek gedaan naar dwangarbeid in de instellingen van de congregaties van de Goede Herder. Deze meisjes van de Goede Herder vallen onder de aanbevelingen van de Commissie De Winter en kunnen ook aanspraak maken op de financiële tegemoetkoming.

  

Meer informatie is te vinden op de site van het Schadefonds Geweldsmisdrijven ( https://www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg/ )

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

 

 

 

Het projectteam


Ga terug