Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het Hof Den Bosch vindt ots niet nodig: ouder kan het zelf

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

Geen gronden voor ondertoezichtstelling. Ontwikkelingsbedreiging is er, maar gezagsdragende ouder is onder eigen regie in staat ontwikkelingsbedreiging af te wenden.
3.6.2.

Uit het dossier is gebleken dat die tienjarige [minderjarige] te kampen heeft met ernstige problematiek. Hij is getraumatiseerd geraakt en onveilig gehecht. [minderjarige] is een uitermate kwetsbaar kind op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast is hij gediagnosticeerd met ADHD en is er mogelijk sprake van autisme. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat er bij [minderjarige] sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging.


3.6.3.

Het hof acht de moeder voldoende in staat om [minderjarige] de zorg te bieden en daarbij de hulp in te schakelen die noodzakelijk is voor het wegnemen van voornoemde ontwikkelingsbedreiging. Sinds september 2015 is CoachSter betrokken bij [minderjarige] in verband met het ontwikkelen van zijn sociale vaardigheden en zijn emotieregulatie. [minderjarige] krijgt individuele begeleiding en groepsbegeleiding. [minderjarige] krijgt wekelijks hulp van CoachSter. De moeder heeft ter zitting verklaard dat [minderjarige] hier baat bij heeft en zich ook verheugt op de logeerweekenden die CoachSter vier keer per jaar organiseert. Verder neemt [minderjarige] sinds september 2017 deel aan het Sherborne-traject via Virenze. Ter zitting heeft de moeder verklaard dat Virenze zich (onder meer) richt op [minderjarige] ’s zelfvertrouwen en faalangst. De hulp van Virenze vindt thans op wekelijkse basis plaats. Verder heeft de moeder verklaard dat Virenze recent de inschatting heeft gemaakt dat [minderjarige] inmiddels sterk genoeg is om te beginnen met EMDR-therapie teneinde zijn trauma’s te verwerken.

Uit het dossier en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de moeder actief meewerkt met CoachSter en Virenze. Zij volgt hun adviezen op en komt de afspraken na. Waar de hulpverlening in het verleden stagneerde, is niet aannemelijk geworden dat dit de moeder kan worden verweten


Ga terug