Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heft met onmiddellijke ingang de ots op (12 november 2013).

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHARL%3A2013%3A8663

Hoewel de vader en BJZ aangeven dat er wel degelijk zorgen zijn over [kind], acht het hof een verlenging van de ondertoezichtstelling van [kind] niet langer gerechtvaardigd. Immers, [kind] heeft weliswaar last van psychosomatische klachten in de vorm van buikpijn en soms hoofdpijn, doch deze klachten zijn te wijten aan de conflicten tussen de ouders over de omgangsregeling tussen de moeder en [kind]. [kind] staat vanwege deze situatie reeds sinds 22 december 2010 onder toezicht en er zijn tot op heden geen verbeteringen in de communicatie tussen de ouders waargenomen. De strijd tussen de ouders woedt - ondanks de ondertoezichtstelling van [kind] - onverminderd voort. BJZ geeft zelf ook aan dat het hen niet lukt om de strijd tussen de ouders op te lossen. Daarenboven is op grond van het dossier bij het hof de indruk ontstaan dat de gezinsvoogd wordt ingezet door de ouders in hun eigen strijd en de gezinsvoogd hier onvoldoende weerstand tegen heeft kunnen bieden wat juist voor problemen rondom de omgangsregeling heeft gezorgd. Door de inzet van de macht van de gezinsvoogd door met name de vader is er geen verbetering opgetreden, eerder een verslechtering. In ieder geval heeft de ondertoezichtstelling de ouders er niet toe aangezet om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Ook [kind] heeft in zijn brief aan het hof aangegeven dat de ondertoezichtstelling hem gedurende de afgelopen periode meer problemen heeft bezorgd dan oplossingen. 

 


Ga terug