Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

"Het gaat om het belang van (X, het kind) en iedereen heeft daar een visie en een mening over." Bestaan er geen FEITEN dan?!

Actualiteit >>

Onderwerp: Een kind geofferd

 

Appelscha, 20-12-2018

 

Geachte leden van de Tweede Kamer,

 

Een kind geofferd.

 

Geschiedenis: Ouders wonen samen en de moeder verbreekt 1 1/2j na de geboorte van hun zoontje de relatie na al vreemd te zijn gegaan met haar huidige partner. De moeder heeft nauwelijks affiniteit met haar kind, ook al direct na de geboorte zichtbaar, heeft gezegd dat ze weinig heeft met een kind jonger dan 2 ½ j. Velen, ook de families, hebben hierover verklaringen afgelegd en tevens over de sterke liefdevolle band tussen vader en zoon.

Hoofdverblijf is bij vader en er is co-ouderschap. V.a. 1 ¾ jaar komt moeder ineens samen met vriend (die geen contact WIL hebben met zijn kinderen uit  vorige relaties) zoon ophalen en schreeuwt het kind v.a. dat moment moord en brand. Dit houdt langdurig aan en hiervan worden (onzichtbaar voor zoon en moeder) opnames gemaakt; ook van overdracht naar vader die altijd vreugdevol voor het kind verloopt.

 

Door hulp te vragen voor het probleem van zijn zoontje, de overdracht naar moeder, komt vader in de fuik van jeugdzorg met de keteninfantiliteit en belangen die niets met ‘het belang van het kind’ te maken hebben, zelfs bewezen tegen het belang van dit kind zijn, geresulteerd in oudervervreemding, is mishandeling.

 

Mr Couperus van Kooten zet in oktober 2016 een streep door 50/50 omgang met als belangrijkste reden dat ‘er geen zicht’ bij vader is (geweigerd zicht te creëren). In een maanden geheim gehouden Plan van Aanpak stond dit als voorwaarde om het hoofdverblijf en 50/50 te houden. Ver na de uitspraak en vele verzoeken en meerdere rechtszaken later werd o.a. dit document na maanden verstrekt.  In maart was deze rechter al op de hoogte van ‘P (kind ruim 2 ½ jaar) die ernstig last lijkt te ondervinden van de overdrachten, namelijk in paniek raken en niet meewillen met moeder…’  De Kinderbescherming stelde ter zitting geen dossier te hebben maar ging pal achter de jeugdzorg staan, een onderzoek voor de hoofdverblijfplaats achtte zij niet nodig. De Rechter beschikte dat van de moeder het meest te verwachten was dat zij het contact tussen kind en de andere ouder zou onderhouden??? Als zij het dossier van de Kinderbescherming gelezen had met de zorgen betreffende omgang en handelswijze van moeder en vriend, had zij nooit tot deze conclusie kunnen komen. Vermeld stond dat moeder moest LEREN open en eerlijk te communiceren!

 

De Kinderbescherming en jeugdhulp hebben onderzoek gedaan en zicht gehad bij vader met zijn zoon bij vader thuis en het als goed en veilig beoordeeld. Later heeft vader zelf door een onafhankelijke deskundige een interactie-observatie uit laten voeren met goed gevolg. De opdracht van de Kinderbescherming en Rechtbank en het verzoek van een kinderpsycholoog om de overdrachten te observeren is nooit uitgevoerd. De zorgen van de families zijn nooit meegenomen in beoordelingen evenmin de vele goede verklaringen over de vader. Van het gesprek van de gezinsvoogd met de grootouders is zelfs geen verslag gemaakt.

 

Het Hof bepaalde in augustus 2017 dat de omgang, die onrechtmatig, het weekend voor Vaderdag notabene, door jeugdzorg gestopt was (ECLI:NL:PHR:2018:1193), juist uitgebreid moest worden en benoemde de hechte band tussen vader en zoon. Maart 2018 beschikt Mr. A. de Jong dat de omgang tussen vader en zoon gestopt moet worden zonder enige toetsing van door jeugdzorg gestelde zogenaamde ‘feiten’ en Mr. Couperus van Kooten haalt in december 2018 het gezag bij vader eraf en negeert in haar uitspraak de internationale rechten van de mens en het kind. Jeugdzorg heeft het plan hiertoe al  in geheim overleg (achter vaders rug) in december 2017 aan partijen, waaronder officiële instanties, kenbaar gemaakt  (zo toont het dossier) terwijl er diverse gesprekken tussen de jeugdzorg en vader met advocaat en een coach bezig waren op last van de Rechtbank.

 

EEN belang van het kind is onbelemmerde omgang met die ouders die hem liefhebben. Dit wordt bevestigd in de fundamentele internationale rechten van het kind (IVRK 9) en mens (EVRM 8). Er is geen enkel feit geconstateerd dat vader zijn zoon mishandeld, misbruikt of ernstig verwaarloosd heeft dus…..?????? Dit kind heeft steeds gezegd naar zijn vader te willen, zijn stiefvader ‘niet lief’ te vinden, heeft diverse keren gevraagd aan ons, voor overdrachten naar moeder: “ Blijf je bij me, anders ben ik zo alleen.”

 

HOEZO is RECHT gesproken ‘in het belang van dit kind’??? Oudervervreemding/ ouderverstoting is kindermishandeling!

 

Waardoor er geen recht is verklaart de rechter zelf in het proces verbaal van december 2018 nadat vader had gevraagd om de zitting ‘onder ede’ te laten plaatsvinden:  

‘De rechtbank heeft na een korte schorsing het verzoek van de man afgewezen (het onder ede te laten plaatsvinden). Het betreft hier een familiezaak en geen strafzaak. Het gaat om het belang van (X, het kind) en iedereen heeft daar een visie en een mening over. Die kan voor iedereen weer anders zijn. De rechtbank hoort graag ieders mening en visie.’ 

 

Het gras is blauw, de aarde is plat en kinderen zijn er om te verhandelen.

 

Wees gewaarschuwd, ook uw kind kan u ontnomen worden enkel op basis van een onderbuikgevoel, een mening! Feiten doen er niet toe! De vastgelegde rechten van het kind gelden niet voor kinderen in Nederland!

 

Wij wensen u een gezegende Kerst met veel gezelligheid in een liefdevolle omgeving.

Helaas moeten vele kinderen en hun ouders dit missen doordat er geen politieke wil is om de misstanden in het jeugdzorgsysteem en het familierecht aan te pakken. Het zijn maar kinderen tenslotte!

 

...  grootouders van een door jeugdzorg en het falende familierechtssysteem beschadigd en getraumatiseerd kleinkind.


Ga terug