Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het Elektronisch Kinddossier (of DD JGZ of hoe het op een bepaald moment ook maar heet)

Nuttig om te weten >>
  Elektronisch kinddossier - deel 3

Tessa Willemsen, Frony Tropper en Frank Maasdijk studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Ouders Online was opdrachtgever van het bovenstaande leeronderzoek.

20 juni 2008

Wat zijn eigenlijk uw rechten – en die van uw kinderen – als het elektronisch kinddossier (EKD) wordt ingevoerd? Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam zochten het uit.
 


Rechten van ouders en kinderen bij het EKD

door Tessa Willemsen
Frony Tropper
Frank Maasdijk


...
...

De vragenlijst die bij deze systemen gehanteerd gaat worden, wordt aangeduid als de 'Basis-dataset jeugdgezondheidszorg' (BDS). Dat is de kern van het EKD.

Meer dan een medisch dossier
Het opzetten van de dataset (zie boven) begon als de digitalisering van medische dossiers. Maar al snel zagen beleidsmakers de mogelijkheid om er niet alleen een medisch dossier maar een alomvattend dossier van te maken. De dataset werd daarmee uitgebreid met vragen over de persoonlijke levenssfeer van kinderen én hun ouders.

Hoewel minister Rouvoet volhoudt dat het EKD niet meer dan een medisch dossier is, oefenen de gemeenten grote druk op hem (en op de Tweede Kamer) uit om het dossier uit te breiden. Medio juni schreven de wethouders daar opnieuw een dringend verzoek over aan de minister.
...

Persoonsgegevens
Welke vragen achten wij – als onderzoekers – noodzakelijk om te beantwoorden? En wat gebeurt er als u niet antwoordt?

Allereerst kunnen ouders op vragen over gewone persoonsgegevens gerust antwoord geven, omdat deze nodig zijn voor de vaststelling van de identiteit van de te volgen kinderen. Voorbeelden van deze gegevens zijn: naam, adres, geslacht en geboortedatum.

Daarnaast bevat het EKD vragen die mogelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van u of die van uw kind. Deze zogenaamde bijzondere persoonsgegevens omvatten onderwerpen als levensovertuiging, nationaliteit en seksueel leven.

Ouders moeten weten dat het niet verplicht is om op deze vragen antwoord te geven. Het mag wel maar het hoeft niet. Een overweging om het wel te doen is omdat u vindt (al of niet in overleg met uw hulpverlener), dat dit voor een juiste behandeling van uw kind noodzakelijk is. Wat in dit geval onder 'noodzakelijk' verstaan moet worden, bepaalt u zelf.

Werkt u niet mee? Toch een dossier!
Het feit dat u geen antwoord hoeft te geven op de vragen over bijzondere persoonsgegevens, betekent niet dat er geen dossier wordt aangemaakt. Elk kind krijgt zodra het geboren wordt een Burger Service Nummer (BSN) toegewezen. De jeugdgezondheidszorg plaatst dit nummer in een blanco dossier.

Door hulpverleners zal dit blanco dossier gaandeweg gevuld worden met informatie uit – bijvoorbeeld – consultatiegesprekken, huisbezoeken of via de verloskundige. Deze gegevens kunnen door medewerkers van de jeugdgezondheidszorg ingevoerd worden in het dossier, ook al weet u daar niets van. Zij zullen u voor de verwerking van deze gegevens geen toestemming vragen omdat ze ervan uit gaan dat u hier geen problemen mee heeft.

... 

Wat zijn uw rechten?
Het EKD is vooralsnog een medisch dossier. Dit houdt in dat op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalde rechten aan u worden verleend. De belangrijkste daarvan zijn:

 • het recht op informatie;
 • het recht op inzage;
 • het recht op aanvulling;
 • het recht op vernietiging;
 • het recht op het geven van toestemming voor een behandeling.

  Ouders moet hierop gewezen worden omdat het onvermijdelijk is dat hun persoonsgegevens en die van hun kinderen verwerkt worden. Met 'verwerken' wordt bedoeld: alle handelingen met betrekking tot het vastleggen, gebruiken en verspreiden van de persoonsgegevens. En dat brengt rechten met zich mee.

  Welke rechten er precies aan u worden toegekend, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • bij kinderen van 0 tot 12 jaar hebben de ouders recht op inzage, correctie en vernietiging;
 • kinderen van 12 jaar en ouder mogen zélf een verzoek indienen tot inzage, aanvulling of vernietiging. Mocht een ouder zoiets willen doen, dan is daarvoor de toestemming van het kind vereist;
 • kinderen van 16 jaar en ouder (mits handelingsbekwaam) hebben het alleenrecht om zelfstandig te beslissen over hun eigen dossier.
 • ...  ...

  Tessa Willemsen, Frony Tropper, Frank Maasdijk
  redactie@ouders.nl
   

     Tessa Willemsen, Frony Tropper en Frank Maasdijk studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Ouders Online was opdrachtgever van het bovenstaande leeronderzoek.


Copyright © 1996-2008 Ouders Online, alle rechten voorbehouden
Uitsluiting aansprakelijkheid | info@ouders.nl
Pagina voor het laatst bijgewerkt op: 30 juli 2008

 


 


Ga terug