Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2022
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het belangrijkste bij uithuisplaatsing voor ouders verborgen? (nog geen antwoord van de Inspectie)

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2022 >>


Aan de Hoofinspectie Gezondheidszorg en Jeugd
t.a.v. mevrouw drs A.J.M. van der Putten
Stadskantoor Utrecht
Stadsplateau 1
Utrecht


Haarlem, 8 februari 2022

Geachte Mevrouw,

Ouderorganisatie Stichting Kinderen Ouders Grootouders (KOG) informeert en ondersteunt ouders die te maken hebben met jeugdzorg. Wij komen het volgende probleem tegen en vragen hier uw aandacht voor:

Wanneer een kind uit huis geplaatst is wordt er een perspectiefbesluit genomen. Dit perspectiefbesluit wordt pas besproken bij de kinderrechter op een zitting over de (verlenging van de) uithuisplaatsing (de RSJ 18 december 2020 in het rapport Perspectiefbesluit in de jeugdbescherming).
In Jeugdrecht nummer 3 2021 staat het artikel Actuele ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet en jeugdbescherming van mr E. Lam en mr I.J.M. Schepens. Hierin Kinderbeschermingsmaatregelen, Perspectiefbesluit: "Het 'perspectiefbesluit' beantwoordt de vraag: kan een kind definitief wel of niet terug naar huis? Het is feitelijk het belangrijkste moment bij een uithuisplaatsing in het gedwongen kader." Zie ook Rechtbank Amsterdam RBAMS:2020:2759: “…de rechtbank wijst erop dat een beslissing over het gezag niet door de GI maar door de rechtbank wordt genomen.”

In een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (RBZWB:2021:5357) staat onder het kopje De Standpunten: de GI:
“De GI licht verder toe dat een opvoedbesluit een interne aangelegenheid van de GI betreft, …”

Een interne aangelegenheid? Een stuk dat pas besproken wordt op de zitting? En dat stuk gaat over het belangrijkste moment bij een uithuisplaatsing?

Wij menen dat er twee soorten geschriften bestaan: 1) werkaantekeningen, dus uitsluitend bestemd voor de ogen van de schrijver en 2) alle documenten, die samen het dossier vormen. Ouders hebben recht op inzage in het dossier.

Hoe kan een opvoedbesluit, of perspectiefbesluit, dus een stuk dat gaat over het belangrijkste moment bij een uithuisplaatsing, een interne aangelegenheid zijn?

Hopelijk kunt u deze kwestie voor ons verhelderen.

Met vriendelijke groet,

                                 (T.P. Barendse-Cornelissen) secretaris


Ga terug