Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Het allerbelangrijkste om in de gaten te houden bij een ondertoezichtstelling:

Nuttig om te weten >>

Veel gezinsvoogden zeggen (misschien denken ze dat het waar is), dat zij de beslissingen nemen. "Ik wil uw zoontje maandagmiddag spreken, dan gaat hij dus niet naar tennis." "Uw kind moet op voetbal." "Uw kind moet naar speciaal onderwijs, en ik beslis dat."
Een gezinsvoogd moet ouders controleren en ondersteunen bij opvoeding en verzorging, dat is heel iets anders dan de baas spelen.

 

Een gezinsvoogd heeft niet het recht om informatie in te winnen bij artsen. Alleen als er een vermoeden is van kindermishandeling, en voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.Zie op deze website in Actualiteit KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.? Niemand is ook verplicht een gezinsvoogd een terugkoppeling te geven van een gesprek met een arts. Een gezinsvoogd die dit toch wil, moet u maar eens vragen waar toch deze “rechten” opgeschreven staan in wet- of regelgeving. Als een kind 16 is, kan hij zelfs een medische behandeling krijgen zonder toestemming van zijn ouders. Laat staan dat deze ouders in staat zouden zijn een terugkoppeling te geven! Zij mogen zelf niet eens iets weten als hun kind van 16 dat niet wil. In het Handboek Gezondheidsrecht van Leenen deel II, gezondheidszorg en recht, staat: “Sinds de invoering van de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst is voor kinderen van twaalf jaar en ouder de situatie veranderd. Van de leeftijd van zestien jaar kan het kind zelfstandig een medische overeenkomst aangaan … . Beneden die leeftijd is naast de toestemming van de minderjarige die van de ouder vereist (art. 7:450, tweede lid). … “ In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst staat in artikel 457: 1. … draagt de hulpverlener zorg dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt … worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. 2. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. 3. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst … is vereist. Artikel 458: gaat over de uitzonderingen hierop: uitsluitend statistiek of wetenschappelijk onderzoek.
De arts mag u inlichten tot uw kind 16 is. De wet zegt niet dat u wordt ingelicht om het door te vertellen.


Ga terug