Goed nieuws: De #rechtsbescherming in het civiele #jeugdrecht en dan met name bij #uithuisplaatsing en beeindiging #gezag wordt sterk verbeterd. #rechtsbijstand van een gespecialiseerd #jeugdrechtadvocaat wordt de standaard.

Zie punt 4b van het plan van aanpak: rechtsbescherming bij het perspectiefbesluitt