Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Gezinsvoogd half jaar enige contact ouders; kinderen blijven in contact met allebei hun ouders

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

Gelet op de verharde strijd waarin de ouders met elkaar zijn verwikkeld en het effect dat dit volgens de hulpverlening heeft op [minderjarige 1] en [minderjarige 1] , heeft het hof ter zitting aan de ouders een voorstel gedaan, inhoudende dat zij voor de periode van een half jaar op geen enkele wijze contact met elkaar zullen zoeken of onderhouden, ook niet per e-mail of geschrift. Contact tussen de ouders is hoogstens denkbaar indien dit vanuit de hulpverleningstrajecten van de kinderen bezien noodzakelijk wordt geacht. Deze periode dient te worden benut om rust te creëren: rust voor de ouders en met name voor de kinderen. Alle communicatie die de ouders met elkaar wensen te voeren, zal via de stichting (de gezinsvoogd) geschieden en de gezinsvoogd dient door een ouder te worden betrokken bij problemen die zich voordoen en geen uitstel kunnen dulden.

Wisselingen van de kinderen van de ene ouder naar de andere ouder binnen de uitvoering van de zorgregeling dienen eveneens door tussenkomst van de stichting (bijvoorbeeld op kantoor van de stichting) te geschieden, tenminste dient te worden gewaarborgd dat de ouders niet met elkaar in contact (kunnen) treden tijdens wisselingen.

Na deze rustperiode, waarin de ouders de strijd volledig hebben los te laten, is het wenselijk dat de ouders, onder begeleiding van hun raadslieden, met elkaar evalueren of het huidige ouderschapsplan in hun ogen nog steeds wijziging behoeft.

3.5.3.

Na een korte schorsing van de zitting in hoger beroep hebben beide ouders ingestemd met voornoemd traject van rust gedurende de periode van een half jaar. De stichting en de raad hebben ter zitting verklaard zich te kunnen vinden in deze door het hof voorgestelde en door de ouders geaccepteerde tussenoplossing, die zij eveneens in het belang van [minderjarige 1] en [minderjarige 1] achten.


Ga terug