Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Gezinnen kunnen beter niet in Noord-Holland wonen

Nuttig om te weten >>
Vragen van lid Langkamp (SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin over de kans op een uithuisplaatsing bij een ondertoezichtstelling
 
  1. Wat is uw reactie op het emailbericht van de heer A.H. Balledux (1), waaruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen provincies en/of stadsregio’s in de kans op uithuisplaatsing bij een ondertoezichtstelling?
  2. Hoe verklaart u het feit dat de groei van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen lijkt af te vlakken terwijl de kans op uithuisplaatsing bij een ondertoezichtstelling in sommige provincies en stadsregio’s juist is toegenomen? (2)
  3. Hoe verklaart u het feit dat er grote verschillen bestaan tussen provincies of er bij een ondertoezichtstelling ook een machtiging uithuisplaatsing wordt uitgesproken? Bent u bereid de oorzaken hiervan te onderzoeken?
  4. Hoe komt het dat in de provincie Noord-Holland de kans bijna 80% is dat er over een kind ook een machtiging uithuisplaatsing wordt uitgesproken als er een ondertoezichtstelling is? Bent u bereid om dit te onderzoeken?
  5. Bent u bereid te onderzoeken in hoeverre instellingscultuur, wachtlijsten, en werkdruk bij jeugdhulpverleners, Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechters en gezinsvoogden een rol spelen bij de percentages uithuisplaatsingen bij een ondertoezichtstelling? Zo nee, waarom niet?
 
(1)    Emailbericht van A.H. Balledux, van 15 oktober 2009 (zie hieronder)
(2)      Antwoorden op schriftelijke vragen (2009Z01586) van het lid Langkamp (SP) over de explosieve groei van kinderen die onder toezicht staan van Bureau Jeugdzorg Rotterdam 
 

Van: Al [mailto:balledux@quicknet.nl]
Verzonden: donderdag 15 oktober 2009 14:20
Aan: Voordewind J.S.; Koser Kaya F.; Miltenburg van A.; Cörüz C.; Dijsselbloem J.R.V.A.; Langkamp M.C.
CC: Truus (KOG) Barendse
Onderwerp: Kans op een uithuisplaatsing (UHP) na een ondertoezichtstelling (OTS)
 
Geachte leden van de Commissie Jeugd en Gezin,

Bijgaande opstelling (zie bijlage) maakte ik aan de hand van de antwoorden die mevrouw Langkamp kreeg.
 
 
Kans op UHP bij OTS
 
Provincie / Gsr / LWI
2006
2007
2008
Amsterdam Gsr
33,3%
39,7%
46,1%
Drenthe
29,6%
33,1%
57,2%
Flevoland
60,8%
59,3%
33,4%
Friesland
30,3%
40,9%
48,2%
Gelderland
46,1%
48,4%
34,3%
Groningen
58,1%
30,1%
42,1%
Haaglanden Gsr
52,9%
44,6%
33,7%
Leger des Heils Lwi
?
?
?
Limburg
44,0%
47,4%
44,1%
Noord Brabant
56,3%
56,8%
55,4%
Noord Holland 2)
35,5%
54,6%
78,7%
Overijssel
26,0%
26,1%
27,5%
Rotterdam Gsr
44,6%
42,1%
37,8%
Utrecht
19,1%
32,7%
27,8%
William Schrikker Groep Lwi
26,8%
30,1%
29,0%
Zeeland
34,5%
34,2%
33,3%
Zuid Holland
42,0%
40,7%
28,4%
Totaal 1)
36,6%
38,6%
36,8%

Uit deze opstelling leid ik de volgende vragen af, waarvoor graag uw aandacht.

1. Waarom ontbreken de cijfers Leger des Heils Lwi geruisloos bij de ontwikkeling UHP? De totalen zijn dus niet vergelijkbaar.
2. Hoe is het mogelijk dat in provincie NH de kans bijna 80% is dat een kind UHP krijgt als er een OTS is??
3. Het landelijke beeld lijkt ongeveer 40% te zijn (zie punt 1 ) hetgeen toch ook zeer hoog mag worden genoemd. Is er soms sprake van dubbeltellingen of is het echt zo erg?
4. Getwijfeld moet worden of het feit dat aan een UHP fors wordt verdiend wel bijdraagt aan een juiste afweging om tot een UHP over te gaan en plaatsing bij familie al bij voorbaat wordt uitgesloten.
5. Meer i.h.a. is er sprake van een per provincie/Gsr/LWI zeer varierend beeld hetgeen wijst op totaal verschillende afwegingen en gebrek aan landelijk beleid.Met vriendelijke groet,

A.H. Balledux


De bijlage is hieronder i.p.v. naast elkaar (dat lukte niet) onder elkaar afgedrukt. U moet dus zelf regels tellen.

 

Provincie / Gsr / LWI

Amsterdam Gsr

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Haaglanden Gsr

Leger des Heils Lwi

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland 2)

Overijssel

Rotterdam Gsr

Utrecht

William Schrikker Groep Lwi

Zeeland

Zuid Holland

Totaal 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling OTS

 

 

 

Ontwikkeling UHP

 

 

 

2006

2007

2008

2007

2008

 

2006

2007

2008

2007

2008

2.047

2.274

2.219

11%

-2%

 

682

902

1.022

32%

13%

294

329

348

12%

6%

 

87

109

199

25%

83%

549

580

572

6%

-1%

 

334

344

191

3%

-44%

462

591

701

28%

19%

 

140

242

338

73%

40%

2.099

2.306

2.706

10%

17%

 

968

1.116

929

15%

-17%

528

637

663

21%

4%

 

307

192

279

-37%

45%

1.615

2.035

2.479

26%

22%

 

854

907

835

6%

-8%

1.454

1.289

1.352

-11%

5%

 

?

?

?

?

?

1.867

2.008

 

 

 

 

 

 

Zie ook I.M. Berends e.a.; Bescherming bekeken - een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschilen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen; Duivendrecht, PI Research 2010.

 

 

 


Ga terug