Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Geweld tegen jeugdzorg

Actualiteit >>

5 november 2019                                           

 

Aan                Minister Dekker voor Rechtsbescherming

                        / De bestuurders van de 16 Gecertificeerde Instellingen

                        / Het College van Procureurs-Generaals

CC                   De Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

        De leden van de Tweede Kamer

        De cliëntenraden van de Gecertificeerde Instellingen

Betreft         Agressie, intimidatie en geweld tegen medewerkers jeugdzorginstellingen

                        door cliënten en ouders

 

Geachte Minister S. Dekker / bestuurders van de 16 GIs in Nederland / College van Procureurs-Generaal,

Gisteren hebben wij via de media kennisgenomen van de brief van de zestien gecertificeerde instel-lingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering ”over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders” [1]. Als SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (“SWV”) voelen wij ons rechtstreeks aangesproken als beschuldigde van strafbare feiten (“agressie, intimidatie, en geweld”).

Wij zijn niet alleen tegen elke vorm van agressie, intimidatie en geweld, maar willen zelfs pro-actief mee denken over het kwantificeren en oplossen van het probleem. Als zodanig verzoeken wij hierbij om een gesprek met de ondertekenaars van de brief om het gesignaleerde probleem te bespreken.

Volgens de NOS heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming aangekondigd in gesprek te gaan met politie, Openbaar Ministerie en Facebook om de agressie tegen medewerkers in de jeugdzorg tegen te gaan [2]. Alvorens de Minister in gesprek gaat met handhavers en uitvoerders van sancties, zouden de be-schuldigden het prettig vinden, om eveneens door de Minister gehoord te worden. Voor veel mensen is Facebook een middel om gebruik te maken van hun recht op vrije meningsuiting, en in geval van conflic-ten met jeugdzorg is het veelal de enige manier om gehoord te worden. Wij willen dit graag toelichten.

Ook verzoeken wij om een separaat gesprek met de leiding van het OM / het college van procureurs-generaal. De focus van dat gesprek zal zijn de weigering van het OM om bewezen strafbare feiten van jeugdzorg medewerkers tegen cliënten en ouders te vervolgen.

Tot slot bevreemdt het ons, dat de GI’s de publiciteit zoeken, zonder de omvang en de ernst van het probleem ooit te hebben besproken met hun cliëntenraden.

Hoogachtend,

 

 

 

mr Alfred Groenen, MCL/MBA/MBI

agroenen@gmail.com / 06-83195349

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

  • Belangenvereiging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl;
  • Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind, mevr D. v Doremalen, Weerdsingel OZ 31, 3514 AB Utrecht;
  • Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, kog@upcmail.nl;
 

Ga terug