Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Geluidsopname en vertrouwenspersoon

Nuttig om te weten >>

Opnemen van het gesprek waar u zelf aan deelneemt is niet strafbaar. Het Wetboek van Strafrecht verbiedt wel het afluisteren en het opzettelijk opnemen van gesprekken van anderen. Dit verbod is terug te vinden in  artikel 139a van het Wetboek van Strafrecht. Het is niet verstandig om de geluidsopname openbaar te maken of te delen. U loopt dan het risico de privacy van de andere deelnemer(s) te schenden. Geluidsopnamen van herkenbare natuurlijke personen vallen onder persoonsgegevens en worden beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit is bepaald in een  richtlijn van de Europese Unie (overweging 14).


U hebt er recht op uw eigen vertrouwenspersoon mee te brengen naar alle gesprekken. Sommige GI's weigeren een advocaat als uw vertrouwenspersoon bij een gesprek ("Het gaat hier niet om juridische zaken"). Bespreek dit van te voren met uw advocaat.

Zorgt u er voor dat ook uw kinderen een vertrouwenspersoon hebben bij zo'n gesprek. Zo vermindert u de kans dat uw kinderen woorden in de mond worden gelegd, en dat er uitspraken aan hen worden toegeschreven die zij niet hebben gedaan. Misschien iemand van school, de vader van een vriendje? Als de gezinsvoogd uw kind op school wil spreken: neem contact op met de school en verzoek dringend om dat niet toe te staan. Als u het in principe wel goed zou vinden, zorg er dan voor dat uw kind zich er op kan voorbereiden en bespreek met uw kind en de school wie er als vertrouwenspersoon bij zou kunnen zijn.


 

En verder de tips van Harry Berndsen:
U zegt dat u het
belangrijk vindt dat het kindgesprek professioneel wordt gevoerd en dat er daarom de volgende vragen zijn:

1. Bent u getraind in het voeren van kindgesprekken? Welke training(en) heeft u daarin gevolgd? Bij welk erkend instituut? Wanneer? 

2. Graag ontvang ik een kopie van uw certificaat.

Soms verdwijnt de behoefte aan een kindgesprek dan. 


Ga terug