Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Follow the money van 18 november 2021 bevat artikel van Elize Lam

Interessant >>

Waar gaat dit artikel over?

 • De Nationale Prevalentiestudie in het kader van de Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM), die sinds 2005 in opdracht van de overheid ongeveer elke vijf jaar wordt herhaald, is essentieel voor het beleid. In de NPM-2010 werd geconcludeerd dat er bijna 119 duizend slachtoffers per jaar zijn. Tot op de dag van vandaag wordt dit aantal als uitgangspunt genomen om het probleem aan te pakken.
 • De NPM-studies gaan met name uit van door professionals gerapporteerde vermoedens van mishandeling. Zulke vermoedens worden door de onderzoekers als feit gezien wanneer ze binnen hun definitie van kindermishandeling vallen.
 • Ook ‘emotionele verwaarlozing’ wordt tot kindermishandeling gerekend. Die categorie vertegenwoordigt zelfs de grootste groep binnen alle gevallen van kindermishandeling die in dit soort onderzoeken worden gerapporteerd en bij Veilig Thuis worden gemeld.

Waarom is dit van belang?

 • De definitie van kindermishandeling wordt steeds verder opgerekt. Dat leidt tot stijgende aantallen, en tot statistieken waarin het probleem maar niet lijkt af te nemen.
 • Ook het preventiebeleid wordt daarop aangepast. Steeds meer ‘tekenen’ en ‘vermoedens’ worden zo serieus genomen dat ze tot ingrijpen kunnen leiden. Ook een melding van ‘emotionele verwaarlozing’ kan tot repercussies leiden.
   

  Van emotionele verwaarlozing is sprake wanneer ouders ‘langdurig tekortschieten in responsiviteit en het geven van positieve aandacht aan hun kind’.. Ook kinderen pamperen of ze onvoldoende ouderlijk gezag en structuur bieden, valt eronder. Maar wat is precies ‘langdurig’ en wat is ‘onvoldoende’?

  Jurist en pedagoog Adri van Montfoort  stelde  dit voorjaar in HP/De Tijd: ‘bijna negen van de tien meldingen bij Veilig Thuis gaan niet over lichamelijke mishandeling of seksueel geweld, maar over allerlei “zorgen” over de opvoeding. Dan helpt het niet om er een label ‘kindermishandeling’ op te plakken, maar is het beter dat de beroepskracht de problemen en mogelijkheden met het gezin bespreekt.’

  ‘Je kunt met recht zeggen dat de definitie zo breed is geworden dat onder kindermishandeling oneindig veel kan vallen’

  Nog iets anders verklaart de omvang van emotionele verwaarlozing: als kind getuige zijn van huiselijk geweld valt er ook onder, al kan dat een eenmalige duw zijn van de ene ouder tegen de andere. De politie meldt standaard elk gezin bij Veilig Thuis na contact vanwege huiselijk geweld tussen volwassenen. Dat zorgt voor een behoorlijke aanwas.

   


Ga terug