Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Folder van Bjz Noord-Holland

Nuttig om te weten >>

Het heeft bijna 1 jaar geduurd.
Om houvast te geven:
10 februari 2009 vraagt KOG Bjz Noord-Holland om opheldering van de brochure 'Hoe wij met bezwaar omgaan. Informatie over de bezwaarprocedure in het kader van de Wet op de Jeugdzorg'.
4 mei antwoord.
11 mei vraag om nadere informatie. Geen reactie.
10 juli herhaling brief van 11 mei.
17 juli reactie van de Raad van Bestuur.
20 juli nogmaals uitleg gevraagd.
23 juli ontvangstbevestiging.
29 juli uitgebreide reactie.
14 augustus n.a.v. de uitgebreide reactie: Hebben wij nu goed begrepen dat Bjz N-H zich tot de RvdK wenst als ouders niet akkoord gaan met een indicatiebesluit?
2 september nodigt de Raad van Bestuur uit voor "een gesprek waarin wij een toelichting geven op onze werkwijze".
9 september agendavoorstel van KOG.
19 oktober reactie.  
22 oktober KOG antwoordt.
23 oktober verzoek om beantwoording van brief van 14 augustus.
5 november reactie van Bjz N-H.
10 november antwoord van KOG.
25 november reactie van Bjz N-H.
Telefonische afspraak voor gesprek op 18 januari 2010.
27 januari 2010 brief aan de directeur Bjz N-H met overgebleven vragen na gesprek.
29 februari beantwoording vragen.

Zie voor de volledige correspondentie:
https://www.stichtingkog.info/posts/correspondentie-met-bjz-noord-holland379/


Ga terug