Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Eerste halfjaar 2019 366.000 jongeren in de jeugdzorg (CBS), in 2015 waren dat er nog 319.000

Actualiteit >>

Trouw van 31 oktober 2019: "Er sijn ook aanwijzingen dat wijkteams een rol spelen. Het Centraal Planbureau concludeerde eerder dit jaar al dat de zorgkosten in gemeenten met wijkteams 14 procent hoger liggen dan in gemeenten zonder die teams."

Het NJI: 

366 duizend kinderen met jeugdzorg in begin 2019

In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend kinderen en jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna een op de twaalf jongeren. Het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg blijft toenemen, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste helft van 2019.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen kinderen tot 18 jaar. Jeugdzorg bestaat uit jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 336 duizend kinderen kregen in de eerste helft jeugdhulp in natura; 16 duizend kinderen kregen jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB). Verder kregen 36 duizend kinderen jeugdbescherming. 7 duizend jongeren kregen jeugdreclassering. In de cijfers zit een overlap: 30 duizend kinderen kregen zowel jeugdhulp als jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in jeugdhulpgebruik. In gemeenten in het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg kreeg meer dan 13 procent van de kinderen tot 18 jaar jeugdhulp. In deze regio's was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog. Het CBS heeft geen verklaring voor deze verschillen.

Uit de cijfers die het CBS heeft gepubliceerd, blijkt dat de verblijfduur in de residentiƫle zorg is toegenomen. 'Het lukt ons dus niet om meer kinderen te helpen in hun eigen gezin, of in een andere gezinsachtige situatie', zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze pleit ervoor om het extra geld dat is toegezegd voor jeugdzorg te investeren in planmatige vernieuwing van de zorg vanaf de basis.

Bron: CBS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie


Ga terug