Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Eerste contact, plan van aanpek, klachten

Nuttig om te weten >>

Jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders zijn gehouden aan een termijn van vijf werkdagen waarbinnen het eerste contact plaatsvindt tussen de jeugdzorgwerker en de minderjarige en de met het gezag belaste ouders (artikel 4.2.2. van de Jeugdwet), nadat de gecertificeerde instelling is belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling of jeugdreclassering en hiervan in kennis is gesteld. De achterliggende gedachte bij deze termijn is het gegeven dat de kinderrechter een maatregel heeft uitgesproken omdat hij ernstige zorgen heeft over de minderjarige en dat het schadelijk is als er niet op een korte termijn passende, gedwongen hulp wordt ingeschakeld.
De wettelijke termijn voor een plan van aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is zes weken (art. 4.5 van de Jeugdwet). In het plan is op basis van de probleemanalyse uitgewerkt welke hulp voor ouders en kinderen nodig is om de bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind op te heffen of in geval van jeugdreclassering recidive te voorkomen. Het plan komt in overleg met het gezin tot stand.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - IGJ en IJenV - november 2019 | 23
Een voorbeeld dat verder is genoemd om de druk bij de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders weg te nemen is een procedure voor ‘stalkende klagers’, cliënten die aanhoudend klachten indienen over hun jeugdbeschermer of jeugdreclasseerders. De bestuurder neemt de behandeling van deze klachten in voorkomende gevallen over.


Ga terug