Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

Een schriftelijke aanwijzing moet zorgvuldig worden voorbereid en deugdelijk gemotiveerd; een SA kan door rechter vastgestelde omgangsregeling niet beperken

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

 Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzingen. (Ten aanzien van de moeder) Schriftelijke aanwijzing kan door de rechter vastgestelde omgangsregeling niet beperken (zie: HR 21 maart 2008, LJN BC0261). (Ten aanzien van de vader) De Gecertificeerde Instelling heeft de (beperkte) frequentie en de invulling van de omgangsregeling gebaseerd op de inhoud van de door pleegzorg opgestelde CHOP-list (Checklist oudercontacten in de pleegzorg). De gezaghebbende ouders hebben geen inbreng gehad bij het invullen van deze lijst. Evenmin hebben zij de gelegenheid gekregen deze lijst te bestuderen en hun op- en aanmerkingen kenbaar te maken. Geoordeeld wordt dat de schriftelijke aanwijzing onzorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd.


Ga terug