Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Een raadsrapport mag na 1 jaar niet meer gebruikt worden

Nuttig om te weten >>

Bijgaand zend ik u ter completering van uw dossier, de uitspraak van de Externe Regio Rotterdam-Rijnmond klachtencommissie toe.

Daarnaast wil ik u ook graag attenderen op het feit dat raadsrapportages, waaronder aldus het raadsrapport d.d. 2 april 2010, ingevolge § 4.5. van het 26 oktober 2011 Kwaliteitskader beperkt zijn in hun waarde daar zij tijdsgebonden zijn. Raadsrapporten ouder dan één jaar kunnen in principe niet meer gebruikt worden in (gerechtelijke) procedures en dienen na voornoemde periode -vanwege hun beperkte geldigheidsduur -evenmin als uitgangspunt genomen te worden bij het opstellen van behandelplannen en dergelijke.
Immers, de informatie die BJZ middels het uitvoeren van de ondertoezichtstelling zelf verworven heeft, zoals opgenomen in het plan van aanpak, het indicatiebesluit en het verslag van het verloop van de ondertoezichtstelling bevat recentere informatie dan het raadsrapport.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 


Ga terug