Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Dossier GI

Nuttig om te weten >>

Vader wil afschrift van het dossier van de GI. Hij start een klachtenprocedure (klacht ongegrond) en daarna een geschillenregeling ogv art. 1:262b BW. Kinderrechter oordeelt in klare taal: vader is niet-ontvankelijk in zijn verzoek om de GI te veroordelen tot verstrekking van het volledige dossier. Vader had al een klachtprocedure doorlopen. Hij had binnen 6 weken daarna een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Het ingediende verzoek is nu te laat. Bovendien ligt de oplossing in het belang van het kind in het door de GI aangeboden gesprek. (Van de laatste zin wordt een mens toch onwel.)


Ga terug