Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Deze brief kunt u met kleine veranderingen aan uw gemeente sturen

Interessant >>

AAN:   Wethouders Jeugdzorg / gemeenteraadsleden

Geachte mevrouw / heer,

Al maandenlang zijn er steeds signalen in de media over hoe het mis gaat in de ‘Jeugdzorg’ en hoe de kosten uit de hand lopen.

Het volgende valt op:

 • Vele gemeenten zijn na 11-2015 gewoon verder gegaan met het voormalige BJZ en ‘ketenpartners’, waar jarenlang veel klachten over waren.
 • De klachten waren voornamelijk het gebrek aan feitenonderzoek, en wat je ook zei of zelfs met stukken aantoonde, het werd niet serieus genomen of verdraaid. 
  Menig rapport is hier over geschreven en kennelijk in de prullenbak verdwenen.
  (Zie de rapporten: ‘909 zorgen’ van prof. Slot, ‘Is de zorg gegrond?’ van de Nationale Ombudsman en het rapport van de commissie Samson met de schrikbarende opmerking ‘Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’.
  Waarom is er niet gesproken met ouders die jeugdhulp voor hun kinderen krijgen?
 • U gelooft kennelijk de jeugdzorgorganisaties, die u meedelen dat ouders kinderen mishandelen en zorg mijden. Feit is echter dat er méér liefdevolle ouders zijn die de juiste hulp voor hun kind vragen, maar vervolgens bestraft worden door de jeugdzorg-industrie met UIT HUIS PLAATSEN.
 • Sinds 11-2015 mag u als gemeente onbeperkt geld betalen aan de jeugdzorg als deze een ‘machtiging OTS’ of machtiging UHP’ heeft… meer dan 60.000 euro per kind per jaar.bij uithuisplaatsing.
 • Weten gemeentebestuurders niet dat het uit huis plaatsen van kinderen op willekeur berust, zie het proefschrift van dr. C. Bartelink uit 2018?

Het resultaat:

Er is een stroom van OTS en UHP waarbij rechters zich baseren op de mededelingen die de GI doen over ouders, De OTS begint met ca. 8000 euro per kind per jaar…
 

Hoe het beter en goedkoper zou kunnen:

U zou bijvoorbeeld aan de GI vragen kunnen stellen (geen enkele wethouder doet dat):

 1. Welke hulp moet er ingezet worden in gezin NAAM, zodat de kinderen weer naar huis kunnen?
 2. Welke acties onderneemt u om een thuisplaatsingstraject in te zetten?
 3. Onderzoekt u of de thuissituatie verbeterd is, zodat kinderen weer naar huis kunnen?
 4. Hoe waarborgt u de mensenrechten van de kinderen, zodat in ieder geval het contact met ouders en familie niet verloren gaat tijdens de uit huis plaatsing?

Door te blijven hameren op deze vragen bereikt u:

 • Meer kinderen wonen weer thuis en hun gezinsleven wordt hersteld.
 • MINDER schade op de lange duur bij kinderen door de langdurige uit huis plaatsing
 • Kritischer besteding van overheidsgelden.

Maar gemeenten betalen onbeperkt door omdat deze niet beter weten dan ‘de rechter heeft beslist’. Zij vergeten de wettelijke plicht van de GI om indien mogelijk te werken aan thuisplaatsing en de rechter te verzoeken OTS / UHP tussentijds te beëindigen.  Het staat allemaal in de wet….

Waarschijnlijk weten de meeste gemeenteraadsleden en wethouders niet dat het NIET VERPLICHT is om met de voormalige BJZ en andere instellingen in zee te gaan. Enige gemeenten zochten al andere vormen van zorg.

Ouders dienen veilig om hulp te kunnen vragen, zonder risico om door hun hulpvraag hun kinderen kwijt te raken. Hulpverlening is op de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen.

Gaarne wil ik meer uitleg en toelichting geven. Ik verwijs ook naar mijn website www.meldpuntjeugdzorg.nl

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p. / Ouderondersteuner jeugdzorg-kinderbeschermingszaken

Tel.: 06-33109214 e-mail meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Bijlage:  Jeugdzorg-toelichting
Ga terug