Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Desiree van Doremalen heeft een modelbrief gemaakt

Nuttig om te weten >>

 

Op 1 januari 2015 is de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. http://wetten.overheid.nl/BWBR0034989/2015-01-01


 

Veel mensen hebben er een hekel aan een brief te schrijven aan een instantie. Misschien hebt u iets aan deze brief waarin u alleen namen hoeft in te vullen.

Als uw kind is uitgevallen op school:

Uw naam en adres

Aan het wijkteam of hoe het maar heet in uw geval

Geachte heer of mevrouw (naam van medewerker wijkteam),


Ik heb enkele vragen over het drangtraject zoals dit binnen mijn gemeente is vormgegeven.
 

1.       Is schooluitval een indicatie voor een verstoord ontwikkelingsproces?

2.       Wat is in de ogen van uw organisatie "passende hulp"?

3.       Wat is voor uw organisatie  de rol van behandelaars, zoals de huisarts, kinderarts en psycholoog, bij de beoordeling van de vraag welke hulp passend is?

4.       Waarom drang als de ouders deze deskundigen al raadplegen,
welke deskundigheid ontbreekt dan nog volgens uw organisatie of
waarop is de veronderstelling gebaseerd dat de betrokken behandelaars geen passende zorg/hulp bieden?

5.       Het is een feit van algemene bekendheid dat naar schatting 1/3 van de thuiszitters beperkt wordt door een stoornis in het ASS. Voor deze kinderen is er nagenoeg geen passend onderwijs. De gemeente is betrokken bij het ondersteuningsplan voor passend onderwijs binnen de Samenwerkingsverbanden Prmair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.
In hoeverre is onderzocht door uw organisatie op welke wijze is voorzien in passend onderwijs door de scholen in samenspraak met de gemeente?

Graag ontvang ik van u zo spoedig mogelijk een reactie op bovenstaande vragen.

Ik ga er van uit dat zolang bovenstaande vragen nog niet beantwoord zijn, er geen nadere stappen worden ondernomen m.b.t. mijn gezin.

Met vriendelijke groet,
uw handtekening


Er is kans dat zo'n brief wordt opgevat als 'niet meewerken' en niet wordt beantwoord, maar misschien is dit toch uw stijl.


Ga terug