Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...

Actualiteit >>

 

Mishandeling

Dat leverde acute risico’s op voor de veiligheid van de kinderen. In enkele gevallen kwam ook naar buiten dat  in nood verkerende kinderen , die door de stichting bij pleegouders of pleeghuizen waren ondergebracht, verwaarloosd of zelfs mishandeld zouden zijn. Eind 2017 bleek bijvoorbeeld dat de stichting ‘onvoldoende’ had gehandeld bij de zorg voor een baby die in Breda  overleed , waarschijnlijk als gevolg van mishandeling binnen het gezin. 

Voor de inspectie waren de incidenten meer dan genoeg reden om de stichting tegen het licht te houden. Toen bleek ook dat de stichting niet genoeg zicht had op de veiligheid van de kinderen waar ze voor moesten zorgen. Daarom moest de organisatie verplicht van duizenden kinderen nagaan of hun veiligheid wel goed in beeld was.

Maatregelen

Dat is nu gelukt,  zegt de toezichthouder . ‘De William Schrikker Stichting heeft veel tijd en energie gestoken in het doorvoeren van verbeteringen. Zo was er op het moment van het toezicht ook volledig zicht op de jeugdigen van 4 jaar en ouder en wanneer er acute veiligheidsrisico’s werden vastgesteld, zijn er direct passende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de William Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en hoe deze worden geïmplementeerd’, aldus de inspectie.

De inspectie houdt naar eigen zeggen nog wel een vinger aan de pols en heeft ‘een aantal aandachtspunten meegegeven om ervoor te zorgen dat de op dit moment bereikte kwaliteitsverbetering ook in de toekomst is geborgd’. 

Samen met de inspectie Justitie en Veiligheid zal het verbeterproces ook de komende tijd worden gevolgd.


Ga terug