Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

De vader is gewelddadig, de moeder tweeslachtig t.o.v. hem: OTS

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

In mei 2013 is de vader, vanwege het feit dat opnieuw sprake was van geweld, door de politie aangehouden en heeft hij een verbod gekregen om in de buurt te komen van de woning van de moeder. Dit verbod gold tot eind juli 2013. Gebleken is dat de vader zich na beëindiging van het verbod weer heeft begeven naar de woning van de moeder en daar vervolgens een week verbleven heeft. Op 5 augustus 2013 is de situatie geëscaleerd nadat de moeder aan de vader duidelijk had gemaakt dat hij niet langer in de woning kon verblijven. Naar aanleiding van deze escalatie heeft de politie een melding gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). LJ&R heeft de moeder op 23 september 2013 een schriftelijke aanwijzing gegeven waarin onder meer een omgangsregeling tussen de kinderen en de vader is vastgesteld en is bepaald dat de moeder buiten de omgangsmomenten geen contact zoekt met de vader en dat zij hem niet toe dient te laten tot de woning. Ter zitting in hoger beroep is gebleken dat de moeder sinds 15 oktober 2013 met de kinderen in een blijf van mijn lijf huis verblijft. LJ&R heeft verklaard dat in november wordt start met een traject via Signs of Safety.

Het hof overweegt dat uit het voorgaande voortvloeit dat de moeder een tweeslachtige houding inneemt ten opzichte van de vader. Zij is niet in staat gebleken om consequent weerstand te bieden aan de vader, als gevolg waarvan de kinderen steeds weer in een onveilige situatie worden gebracht. De moeder is kennelijk niet in staat om zonder de betrokkenheid van hulpverlening in een gedwongen kader de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Het hof is dan ook van oordeel dat de kinderen ten tijde van de bestreden beschikking in hun ontwikkeling werden bedreigd, dat dit thans nog steeds het geval is en dat deze bedreiging niet anders dan door middel van een ondertoezichtstelling kan worden afgewend.

 


Ga terug