Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

De Rechtbank Den Haag sprak nog geen ots uit omdat beide ouders open stonden voor vrijwillige hulpverlening

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>
Beoordeling De kinderrechter overweegt dat de beide ouders kampen met persoonlijke problematiek en dat er voor hen nu een nieuwe en moeilijke situatie aanbreekt doordat zij daar bovenop zorg moeten dragen voor de opvoeding en verzorging van de minderjarige. Dit alles geeft aanleiding tot zorg. Daar staat tegenover dat de ouders hulpverlening in vrijwillig kader accepteren waardoor de zorgen zijn afgenomen. Zij moeten nog verder aan hun eigen problemen werken. Met het oog daarop moet het schuldsaneringstraject goed worden afgerond en is een persoonlijkheidsonderzoek naar de moeder verstandig. De kinderrechter ziet in de gemotiveerde opstelling van de ouders en hun open houding jegens de vrijwillige hulpverlening aanleiding om thans geen maatregel uit te spreken. Het is echter te vroeg om de Raad volledig buitenspel te zetten. Zij zal het verzoek aanhouden om de ouders de kans te geven alle nodige hulpverlening in het vrijwillig kader te aanvaarden om zo de opvoeding en verzorging van de minderjarige in goede banen te leiden. Twee weken vóór de volgende zitting dient de Raad een rapportage te overleggen over wat dan de huidige stand van zaken is.
Ga terug