Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

De politie bellen over huiselijk geweld?

Nuttig om te weten >>

De politie belt bureau jeugdzorg. U krijgt een AMK-onderzoek. Het is daarna altijd mogelijk dat u in de jeugdzorg-mallemolen terecht komt.
Als het de moeite waard is de politie te bellen, is het ook de moeite waard uit elkaar te gaan. Steek daar dan liever uw energie in. Dan houdt u het AMK tenminste buiten de deur (tot heel Nederland in de gaten heeft dat je een AMK-melding moet doen als je iemand nou eens echt een verschrikkelijke loer wilt draaien).
Een moeder mailde begin oktober 2013: "... Ik kon niet anders dan de politie bellen. Deze kwamen dan ook direct, en ik werd meegenomen met mijn zoontje. Ik werd afgezet bij familie, en met de aangifte werd blijkbaar niet veel gedaan. Er zou van weerszijden zijn geslagen. " een uit de hand gelopen ruzie " werd het mee afgedaan. ...
Na de zoveelste keer stond ineens de politie aan de deur. Een buurman had hen gewaarschuwd, en wederom werd mijn partner niet gearresteerd maar na een gesprek werd het onderzoek afgesloten. En weer Kinderbescherming.
Dit keer liep het anders, ik kreeg een ondertoezichtstelling. En stond op het randje van uithuisplaatsing. Want IK was niet in staat om mijn kind een veilige en stabiele omgeving te bieden. ... Ik heb deze ondertoezichstelling 3 jaar gehad. Er is mij op geen enkele manier gevraagd naar de mishandelingen die plaatsgevonden hadden, naar mijn angsten of verdriet. Naar mijn kijk op alles. Er is me opgedragen wat ik moest doen. En dat was vertrekken bij mijn partner. Maar ik kon, en durfde dit niet, en dit durfde ik ook niet te zeggen!
Ik stond er versteld van dat mijn partner met alles wat hij gedaan weg kwam en ik ervoor gestraft werd ( zo voelde het )
... Ik ben naar het buitenland verhuisd met mijn kinderen, de ondertoezichtstelling is inmiddels bijna 2 jaar opgeheven.
En ik hoorde van een oude kennis dat mijn ex partner enkele weken geleden de uitspraak van de rechter heeft gekregen voor het ernstig mishandelen van zijn zwangere ex vriendin... 60 strafuren!!!!
Nu ben ik gevlucht, naar het buitenland... En daardoor zie ik mijn familie amper, voel ik me eenzaam, ben ik mijn zelfvertrouwen kwijt en word ik dagelijks geconfronteerd met het WAAROM ik hier ben.
Omdat het slachtoffer in het verhaal een ondertoezichtstelling kreeg, en moest knokken voor d'r leven. En de dader er met 60 uurtjes werkstraf vanaf kwam.
En dan word er zo gereclameerd dat vrouwen huiselijk geweld moeten melden... Ik zeg niet doen... Want de enige die daar de dupe van wordt ben je zelf."

Op 24 december 2013 deed de Raad van State een uitspraak over de Verwijsindex Risicojongeren die ook leerzaam is:
[appellant A] en [appellant B] betogen voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er een redelijk vermoeden bestond dat hun kinderen bloot stonden aan lichamelijk geweld en dat daarmee de meldingen in de verwijsindex terecht zijn gedaan. Ter staving van dit betoog verwijzen zij naar het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 31 mei 2011. Zij voeren verder aan dat hetgeen op 23 november 2010 is voorgevallen louter een meningsverschil betrof en hierbij geen geweld is gebruikt. De situatie op 23 november 2010 is dan ook verkeerd ingeschat door de betrokken instanties en het RiHG dat aan de melding Wet Tijdelijk Huisverbod ten grondslag ligt, is daarmee op oneigenlijke gronden tot stand gekomen, aldus [appellant A] en [appellant B].
7. Uit de rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming van 31 mei 2011 volgt weliswaar dat de kinderen van [appellant A] en [appellant B] niet zodanig in hun ontwikkeling worden bedreigd dat op dat moment een kinderbeschermingsmaatregel nodig was, maar niet dat eerder, omstreeks 23 november 2010, geen redelijk vermoeden bestond dat deze kinderen bloot stonden aan lichamelijk geweld. De Afdeling neemt hierbij in aanmerking dat de rapportage vermeldt dat de reden voor het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is gelegen in huiselijk geweld dat de kinderen bedreigt in hun ontwikkeling. De Afdeling heeft in de uitspraak van 28 maart 2012 (zaak nr. 201100984/1/A3) geoordeeld dat de burgemeester van Nijmegen, gezien het RiHG en de ter zake opgestelde processen-verbaal, zich op het standpunt heeft mogen stellen dat er een ernstig vermoeden was dat de aanwezigheid van [appellant B] op 23 november 2010 ernstig en onmiddellijk gevaar opleverde voor de veiligheid van zijn echtgenote en kinderen. Nu [appellant A] en [appellant B] in de onderhavige procedure evenmin aannemelijk hebben gemaakt dat de situatie op 23 november 2010 een meningsverschil betrof waarbij geen lichamelijk geweld is gebruikt, heeft de rechtbank terecht overwogen dat een redelijk vermoeden bestond dat hun kinderen bloot stonden aan lichamelijk geweld en hierdoor in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk werden bedreigd, als bedoeld in artikel 2j, aanhef en onder a, van de Wjz. De rechtbank heeft daarmee terecht geoordeeld dat de meldingen aan de verwijsindex terecht zijn gedaan. Het betoog faalt.
google RVS:2013:2581


Ga terug