Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling
<< vorige pagina   
print pagina
 

De moeder verzoekt omgangs-ots, rechter wijst af

Jurisprudentie i.v.m. ondertoezichtstelling >>

Nu de raad niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling van de minderjarige overgaat, wordt de moeder ontvangen in haar op 19 november 2014 ingediende verzoek. De moeder wenst een ondertoezichtstelling in de hoop dat aldus meer druk op de vader wordt uitgeoefend om contact en uitbreiding daarvan tussen de moeder en minderjarige te ondersteunen en zo de druk wordt verminderd die de minderjarige volgens haar vanuit de vader voelt.

De vader heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

De raad acht hetgeen de moeder verzoekt onder verwijzing naar de conclusies van zijn rapport niet in het belang van de minderjarige. Juist door het inschakelen van een gezinsvoogd zal de druk op de minderjarige toenemen. Bovendien is de raad van mening dat de minderjarige in zijn ontwikkeling niet wordt bedreigd. Ter terechtzitting heeft de raad dit als volgt nader toegelicht. De minderjarige heeft een leeftijd bereikt waarop hij zelf moet kunnen bepalen waar zijn prioriteiten liggen. Het aanstellen van een gezinsvoogd zal druk opleveren. Deze druk zal dermate averechts kunnen werken dat het inmiddels voorzichtig ingezette contactherstel van de minderjarige met de moeder, zelfs (weer) verloren zal kunnen gaan. Gelet op de reeds eerder afgeronde EMDR-behandeling en de bestaande hulpverlening voor de cognitieve ontwikkeling van de minderjarige, ziet de raad in het inzetten van verdere hulpverlening geen meerwaarde. De raad acht het wel van belang dat beide ouders individueel hulp zoeken voor de verwerking van het scheidingsproces, waarna zij mogelijk in staat zijn hun strijd te staken en te gaan samenwerken. De raad zou het overigens, nu de bijzondere curator het vertrouwen van de minderjarige heeft gewonnen, wel in het belang van de minderjarige achten wanneer de bijzondere curator op enigerlei wijze zijn werk zou kunnen voortzetten.De rechter is van mening dat de taak van de bijzonder curator is voltooid.


Ga terug