Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

DE ENQUETE

Actualiteit >>

Feiten en stellingen


1 = Helemaal niet eens
2 = Niet eens
3 = Geen mening
4 = Enigszins eens
5 = Helemaal eens

En dit is er ingevuld:


Inzage dossier:  ja  48x, nee 2x

Er is geluisterd naar mijn mening
: 1  37x   2   11x   4   1x   5   1x

Meningen zijn duidelijk als mening omschreven: 1  36x  2   6x  3   4x    4   4x

Er is mij ruimte geboden om te reageren op meningen van anderen: 1  31x   2  10x   3    5x   4    3x   5    1x

Mijn reactie op meningen is verwerkt in de rapportage: 1  32x   2   10x    3    3x   4    4x   5   1x

Men stond open voor door mij aangedragen feiten: 1  41x   2    6x   

Alle van belang zijnde feiten zijn opgenomen in de rapportage: 1  39x   2    8x   3    3x

NB  Bovenstaande stelling is 2 x geplaatst; 5 respondenten vullen 1x1 in maar ook 1x2, en 2 respondenten vullen 1x2 in maar ook 1x3. In de getallen hierboven zijn de antwoorden verwerkt die als eerste zijn gegeven.


Rapportages zijn objectief en gebaseerd op feiten ipv meningen: 1  42x  2  4x   3    4x


Er is voldoende aandacht besteed aan waarheidsvinding: 1  46x   2    2x   5    2x


De geboden hulp heb ik als van goed niveau ervaren: 1  39x   2   10x    5    1x

Er werd gewerkt middels een plan van aanpak: 1  31x    2  13x    3    4x      4    2x

Het plan van aanpak was acceptabel en realistisch: 1  38x     2   7x     3   3x    4   2x

Ik ben betrokken geweest bij het opstellen van het plan van aanpak: 1  35x   2  9x    3    1x     4    5x

Het plan van aanpak is gehandhaafd tijdens de hulpverlening: 1  38x   2  7x      3   3x       4   1x   5   1x

Er is te allen tijde gewerkt met een kwalitatief correct gezinsplan of familiegroepsplan:  1 42x      2  5x     3 3x

De hulpverlener werkte doeltreffend en doelmatig: 1 40x     2   9x           5   1x

De hulpverlener heeft voldaan aan zijn/haar verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn/haar taak:        1  44x   2    3x    3   2x   5   1x                                                                             

Er is voldaan aan mijn hulpbehoefte:  1  46x     2    3x       5    1x  

De inzet van veilig thuis was feitelijk en van kwalitatief niveau: 1  38x      2    6x     3    4x   4  1x     5    1x   


 

Ik kon veilig over mijn zorgen van het kind spreken met de hulpverlener:  1  36x     2   9x       3   4x        4   1x

Ik kon veilig over mijn zorgen van mijzelf spreken met de hulpverlener:  1  39x      2   7x   3   3x        4   1x

Ik kon veilig over mijn zorgen over de hulpverlening spreken met de hulpverlener:  1  41x       2   9x

 

</

Ik voelde mij veilig in bijzijn van de hulpverlener of raadsonderzoeker:  1  39x       2   8x       3   3x

Uiten van zorgen over de hulpverlening is nooit tegen mij gebruikt in het hulpverleningstraject:  1  38x   2   3x   3   5x   4   2x   5   2x

Uiten van zorgen over het kind, (andere) ouders of hulpverlening is nooit tegen mij gebruikt in het hulpverleningstraject: 1  38x     2   3x   3   3x    4   2x    5   4x 

Er is mij vooraf medegedeeld dat ik altijd een vertrouwenspersoon mag meenemen naar elk gesprek:  1 39x      2   5x      3   3x       4   2x     5   1x

Deze vertrouwenspersoon gaf mij een veilig gevoel:  1  22x     2   3x      3  13x      4    3x     5    9x

Er is mij altijd de mogelijkheid geboden om een voor mij bekend persoon mee te nemen naar gesprekken om mij bij te staan:  1 39x    2   5x     3   2x    4   1x    5   3x

Er is nooit druk op mij uitgeoefend om hulp of ingrijpen te accepteren: `1  40x     2   6x      3   2x          5   2x

Er is voldaan aan mijn/de hulpvraag:  1  45x    2   4x     3   1x

De situatie van het kind is beter geworden door de inzet van jeugdhulpverlening:  1  44x     2   2x     3   3x      5   1x

Ik ben beter uit het hulptraject gekomen dan ik begonnen ben:  1  44x     2   3x   3  1x    5  2x

Mijn omgeving is op positieve wijze be├»nvloed door de inzet van de hulpverlener:  1  43x     2    3x     3   3x     5   1x
 

Er is mij voldoende ruimte geboden om mijn eigen verantwoordelijkheid over mijn kind te behouden:  1  41x   2   6x   3   1x   5   2x 

Het jeugdhulptraject is als effectief ervaren:  1  45x   2   3x    3   1x    5   1x

De in de beschikking opgesomde bedreigingen voor het kind zijn door de hulpverlening volledig weggenomen:  1  41x   2   6x   3   2x   5   1x


Ga terug