Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

'De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden'

Actualiteit >>

In hoofdstuk 5 waarschuwt hij: "Als er meer informatie beschikbaar is en de beschikbare informatie beter gedeeld wordt, dan is er al een hele slag gemaakt. In korte tijd is daarom een Verwijsindex risicojongeren opgetuigd, waarin hulpverleners zorgsignalen kunnen melden. ... Daarnaast gaan steeds meer steden aan de slag met het politiesysteem Prokid. Jongeren die in contact komen met de politie, als dader of getuige, worden in dat systeem opgenomen. ...
Steeds meer scholen maken gebruik van het Electronisch Leerdossier. Hierin staan niet alleen de schoolresultaten van de kinderen, maar ook observaties van de leerkrachten en fysieke en psychosociale gegevens die van belang zijn voor de school. ...
Voor baby's en peuters op het kinderdagverblijf zijn er meerdere volgsystemen op de markt, softwareapplicaties die vrijwel geautomatiseerd ingevoerde risicofactoren wegen en aan de hand daarvan adviezen spuien aan begeleiders. ...
Het Elektronisch Kinddossier - tegenwoordig Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg genoemd - is het meest bekende en meest ingrijpende informatiesysteem. Van ieder kind wordt tot het negentiende jaar veel informatie bewaard over de fysieke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. Dat zijn ogenschijnlijk feitelijke waarnemingen zoals gewicht, lengte, lichamelijke kenmerken en levensstijl (of er bijvoorbeeld thuis wordt gerookt). Maar ook subjectieve informatie over het kind en de ouders wordt bijgehouden. ... De gegevens worden na de negentiende verjaardag nog vijftien jaar in slapende toestand bewaard, al zijn er plannen om het dossier langer open te houden."
"Het webmagazine Ouders Online verzamelt ook al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen."  


Ga terug