Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

De bijzonder curator

Nuttig om te weten >>

De volgende onderwerpen komen aan de orde op www.rechtspraak.nl: de voorwaarden voor benoeming, de lijst van te benoemen bijzondere curatoren, de benoeming in een zaak, de gewenste werkwijze van de bijzondere curator en het verdere verloop procedure voorwaarden voor benoeming.

Overigens hebben wij al gehoord van een bijzonder curator die wel met de ouders en Bjz allemaal samen een gesprek heeft gevoerd, maar de kinderpsychiater daar niet bij had gevraagd. Toen de vader informeerde waarom niet zei hij dat het dan te veel tijd zou kosten. Het lijkt ons meer een kwestie van een stoel extra.


De afscheidsrede van prof. mr P. Vlaardingerbroek staat in verkorte vorm in FJR juli/augustus 2017. Een kleinigheid daaruit die wel grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk kan hebben: "Thans kan in principe iedereen nog worden voorgedragen als bijzondere curator. (Kwaliteits)eisen worden vooralsnog niet gesteld."
Uiteraard zijn er wel allerlei plannen.Er is nog geen tuchtrechtinstantie voor bijzondere curatoren. Klachten zijn wel mogelijk bij de beroepsorganisatie waarvan de bijzondere curator lid is. En dan maar hopen dat hij aangesloten is bij een beroepsorganisatie!
Zie ECLI:NL:TADRAMS:2016:182 en ECLI:NL:TGZRAMS:2016:26

Voor bijzonder curator altijd toevoeging, geen eigen bijdrage, ongeacht inkomen of vermogen.

Een minderjarige kan zonder vertegenwoordiging in hoger beroep tegen afwijzing verzoek om bijzonder curator.

 

De kinderrechter is van oordeel dat het niet in het belang is van [de minderjarige] om hem, gelet op zijn - erg - jonge leeftijd, door de kinderrechter te laten horen. Wel ziet de kinderrechter aanleiding om ambtshalve een bijzondere curator te benoemen. De kinderrechter overweegt hiertoe als volgt.

2.2.Bij de beantwoording van de vraag of de benoeming van een bijzondere curator is aangewezen, zal het belang van de minderjarige de eerste overweging voor de kinderrechter moeten vormen. De benoeming van een bijzondere curator dient echter niet plaats te vinden met als doel in het algemeen de belangen van de minderjarige te beschermen. De rechter heeft bij beantwoording van die vraag een grote mate van beoordelingsvrijheid (HR 23-11-2012, LJN BY3968). Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat met de herziening van het artikel is beoogd de benoeming van een bijzondere curator in scheidings- en omgangszaken te bevorderen. In dergelijke zaken kan een bijzondere curator een bemiddelende rol in een procedure vervullen en de stem van het kind naar voren brengen. Tevens valt uit het op 5 juli 2012 gepubliceerde adviesrapport van de kinderombudsman “over de waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk” af te leiden dat in veel gevallen de rechtsbescherming van minderjarigen nog steeds versterking behoeft en dat het inschakelen van een bijzondere curator daaraan kan bijdragen.

2.3.Uit de overgelegde stukken blijkt dat sprake is van zeer uiteenlopende opvattingen over de frequentie en duur van de omgang tussen [de minderjarige] en zijn vader. De vader wil in tegenstelling tot de moeder de huidige regeling handhaven, terwijl [de minderjarige] veel spanningen ervaart rond de omgang. De kinderrechter acht het in het belang van [de minderjarige] dat een onafhankelijke persoon zijn belangen vertegenwoordigt. De kinderrechter zal daartoe ambtshalve een bijzondere curator benoemen ex artikel 1:250 BW met als opdracht de mening van [de minderjarige] over en het belang van [de minderjarige] bij de huidige en de nu verzochte omgangsregeling te onderzoeken en de kinderrechter hierover te rapporteren. 
googelt u RBNNE 2014 8315Er is nog geen tuchtrechtinstantie voor bijzondere curatoren. Klachten zijn wel mogelijk bij de beroepsorganisatie waaronder de bijzondere curator valt. En dan maar hopen dat hij aangesloten is bij een beroepsorganisatie!


Ga terug