Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'

Nuttig om te weten >>

"Het desbetreffende verzoek aan mij van Bureau Jeugdzorg Rotterdam, betrof een verzoek om een contra-expertise van geanonimiseerd materiaal. Het ging in deze beoordeling nadrukkelijk niet om een second opinion ten aanzien van eerder verricht onderzoek, waarbij het noodzakelijk zou zijn geweest dat ik kind Y. en moeder zelf zou onderzoeken.

Ik heb de rapporten over kind Y. en over moeder beoordeeld aan de hand van de criteria van het Tuchtcollege, te weten:
   -   Wordt in het rapport inzichtelijk en op consistente wijze uiteen gezet op welke gronden de
       conclusie van het rapport steunt?
   -   Vinden de in het rapport uiteen gezette gronden aantoonbaar voldoende steun in de feiten, 
       omstandigheden en bevindingen van het rapport?
   -   Kunnen bedoelde gronden de daaruit getrokken conclusie rechtvaardigen?
   -   Beperkt de rapportage zich tot de deskundigheid van de onderzoeker?
   -   Kon de onderzoeksmethode leiden tot het beantwoorden van de vragen?"
Aldus een kinder- en jeugdpsychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.


Ga terug