Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

concept Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Interessant >>

De Kinderombudsman schrijft:

“Aan de minister voor Rechtsbescherming
Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 29 juli 2021

Betreft: Advies op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Op 26 april 2021 is het concept Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in consultatie gegaan. Aan de Kinderombudsman is gevraagd hierop te reageren.

Kortom
Of een nieuwe stelselwijziging de huidige problemen in het jeugdstelsel gaat oplossen betwijfel ik. En ik vraag mij dan ook af of de rechten van het kind in het beoogde stelsel beter gewaarborgd zullen zijn dan nu het geval is. Knelpunten, zoals onvoldoende samenwerking en een te lange keten, gebrek aan kwaliteit van onderzoek en capaciteit van behandelaanbod moeten worden aangepakt, maar dit kan ook binnen het huidige stelsel.
Indien u ervoor kiest dit toekomstscenario verder uit te werken en in te voeren, dan adviseer ik u hier de belangen van kinderen steeds voorop te stellen. Stel hierbij steeds de vraag of de belangen en rechten beter geborgd zullen zijn dan nu het geval is.
 Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting, dan sta ik hier natuurlijk voor open.

Met vriendelijke groet,
Margrite Kalverboer De Kinderombudsvrouw

Medeondertekenaars zijn: Yvette Nass gemeentelijke Jeugdombudsman Den Haag
Anne Martien van der Does gemeentelijke Kinderombudsman Amsterdam
Stans Goudsmit gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam”

Als u de hele reactie wilt lezen: www.kinderombudsman.nl Daarna Publicaties.

Wij hebben niet kunnen vinden dat er een debat aan is gewijd in de Tweede Kamer.


Ga terug