Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Cie. VWS leden Tweede Kamer

Interessant >>

Cie. VWS leden Tweede Kamer. Gedeelte uit Biografie, onderwijs en loopbaan

Van der Staaij SGP 52j:  vanuit Bijbelse waarden en normen herkenbaar en constructief een steentje bijdragen aan goede besluitvorming. Vanuit de praktijk ‘gevoed’ te worden, gesprekken, e-mails, werkbezoeken, spreekbeurten. Adjunct chefjurist, Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Opl.: Rechten: vrije studierichting, Rijksuniversiteit

Fleur Agema PVV 44j: - Ik ben de politiek ingegaan om misstanden aan de kaak te stellen en met nieuwe en betere plannen te komen. Ik wil een einde maken aan de verspilling van belastinggeld.   Opl.: o.a. Mechanica, bouwfysica, detailleren, Academie van Bouwkunst, Amsterdam, + masters

Attje Kuiken PvdA 43j: Kinderen zijn mijn grootste drijfveer als Kamerlid. Zij zijn kwetsbaar.  Daarom heb ik samen met GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de belangen van kinderen in de asielprocedure beter te borgen.          Opl.: Organisatiewetenschappen, Universiteit van Tilburg,

Ockje Tellegen VVD 46j: Wel heeft het imago van Kamerlid de laatste jaren steeds meer, en onterecht, schade opgelopen. Ik hoop daar iets aan te kunnen doen. Het is veelal een vertrouwenskwestie…   Ik heb ruim tien jaar als diplomaat bij Buitenlandse Zaken gewerkt.  Opl.: o.a. Vaderlandse/Europese Geschiedenis, Universiteit Leiden, Leiden, 1993 – 1999  - Getuigschrift Intenationaal Recht,

Tunahan Kuzu Denk 39j: Als Kamerlid wil ik me inzetten om de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Opl.: Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Public Policy, Erasmus Universiteit

Aukje de Vries VVD 56j: mijn werk bij verschillende gemeentes. De overheid moet niet alle keuzes voor haar burgers willen maken. Nee, iedereen moet de ruimte krijgen om iets van zijn of haar leven te maken.  En als vertegenwoordiger uit Fryslân zoek ik actief de verbinding met de regio.   Opl.: Sociale geografie (afstudeerrichting Economische geografie)

Rudmer Heerema VVD 43j.: Met mijn bedrijf heb ik jarenlang topsporters als Epke Zonderland en Ranomi Kromowidjojo geholpen om hun sportieve bestaan te combineren met schoolverplichtingen. En bij het Platform Bèta Techniek heb ik mij ingezet om mbo’ers te laten excelleren. In de Kamer Dossier natuur en dierenwelzijn.

Corinne Ellemeet Groen Links 44j: heeft kinderen. Mensen weer centraal stellen in de zorg en de verkapte lastenverzwaring voor kwetsbaren terugdringen. De zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Senior beleidsmedewerker, Ministerie v. VWS, Gemeente Amsterdam, Adjunct-directeur Westergasfabriek BV. Ik wil investeren in kunst en cultuur. Opl.: Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, , American Studies, Smith college

Lilianne Ploumen PvdA 58j: Een land waar je toekomst telt en niet je afkomst. Wat we voor onszelf wensen, wensen we ook voor anderen

René Peters CDA 45j: Wethouder sociale zaken, zorg, jeugd, onderwijs en integratie in mijn stad Oss. Als wethouder gezien hoe beleid dat in Den Haag bedacht is in de praktijk verkeerd kan uitpakken op de werkvloer en in de wijken. Opl.: Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, -Postdoctorale lerarenopleiding,

Harry v.d. Molen (Fr). CDA 40j: Ik wil er zijn voor gewone mensen met een normaal inkomen en voor gezinnen. Daarom wil ik goed luisteren. ik wil eerst zien wat regels in de praktijk voor mensen betekenen. Opl.: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (niet gediplomeerd)

Lisa Westerveld GL 39j: Mensen kansen geven. Door goed onderwijs zonder (financiële) drempels en met voldoende inspraak. O.a. Persvoorlichter en lobbyist , Algemene Onderwijsbond (AOb), 03-2011 – 2017. Opl. Master of Arts in de Filosofie. Afstudeerrichting sociale en politieke filosofie

Maarten Hijink SP 37j: We moeten knokken voor mensen die in de knel zitten, voor mensen die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ik wil het gereedschap voor die mensen zijn. Twee jonge kinderen. Persoonlijk medewerker Agnes Kant , Tweede Kamerfractie SP, 2007 – 2009. Persvoorlichter en communicatiemedewerker , Tweede Kamerfractie SP, 2010 – 2017. Opl.: Masteropleiding Management, Economics & Consumer studies. Afgestudeerd op Agricultural Economics and Rural Policy. , Wageningen Universiteit 

Peter Kwint SP 36j: Toen ik 16 was en in de gehandicaptenzorg werkte…niet genoeg personeel voor. Samen vechten voor verandering,

Rob Jetten D66 34j: "Kansen voor iedereen"

Rens Raemakers D66 30j: Jongeren moeten een stem krijgen. Ik wil veel in contact zijn met scholen en jeugdinstellingen en jongeren uitleg geven over de politiek.

Eva van Esch PvdD 34j: geen gegevens

Hans Smolders FVD 60j: Ik heb niks met 'links' of 'rechts' . Ik word ziek van de identiteitspolitiek. Slimme mensen leren van anderen; domme mensen weten alles al. Ik wil  het gezond verstand terugbrengen in de politiek. Over het woningtekort is iedereen nu geschokt en verbaasd, maar dat  kon je mijlenver zien aankomen.

NIEUWE Leden

Caroline v.d. Plas BBB 53j: Als je iets wilt veranderen, moet je het zelf doen. Nederlandse politiek mag men wat meer het gezonde verstand gebruiken. Plattelandsthema’s verdienen veel meer aandacht. Beleid moet gemaakt worden door de vakmensen, niet de ambtenaren.

Liane den Haan 50PLUS 53j: Een leven lang leren en omscholing zijn ook van belang. En natuurlijk moet de zorg betaalbaar blijven. We moeten luisteren naar mensen en hun ideeën omzetten in actie. Directeur , COC Nederland / Stichting Hoezo Expreszo, 2001 – 2005, Directeur / bestuurder, ANBO, 2005. Opl.: Verpleegkunde A, Bedrijfskunde, Haagse Hogeschool

Lucille Werner CDA 53j: Het is essentieel dat iedereen die dat wenst, het gevoel heeft dat ze erbij horen en van waarde zijn voor de samenleving. O.a. Oprichter en voorzitter, Lucille Werner Foundation, 2007, Presentator en programmamaker, KRO-NCRV, 2019. Opl.:  HBO management en communicatie

Jackueline Van den Hil VVD 53j:  De zorg voor mensen gaat mij aan het hart en die ervaringen wil ik graag benutten in Den Haag, en mijn steentje bijdragen om de zorg eenvoudiger maar ook beter te maken. Ik wil ervoor zorgen dat het beleid dat in Den Haag wordt gemaakt ook in de praktijk uitvoerbaar is.  Lid raad van Toezicht , Stichting Intervence Jeugdzorg, 2018 – 2020. Opl.: o.a. Management in de Gezondheidszorg, 1994 – 1995, Managementwetenschapen, Open Universiteit, 2002 – 2008, Master of Health administration

Sylvana Simons BIJ1 50j: Opl.: BIJ1 wil de structurele ongelijkwaardigheid aanpakken. Opl.: In het verleden heb ik een balletopleiding gevolgd en gewerkt als danseres. De meeste mensen kennen mij van radio en tv. Heeft kleindochter.

Daan de Neef VVD 43j: Ik sta voor een Nederland waarin we niet alleen goed voor mensen zorgen, maar ook voor dieren. Ook heb ik een periode bij de grootste Nederlandse jeugdkliniek voor geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Dat je altijd oog moet hebben voor de menselijke maat. ,Persvoorlichter bij de VVD-fractie. Ook was ik een tijdlang speechschrijver voor SZW-bewindslieden en voor Mark Rutte als VVD-voorman. Opl; studie Journalistiek persvoorlichter bij de VVD-fractie.

Jeanet Van der Laan D66 41j; “Van Nederland een fitte veerkrachtige samenleving maken” topsportcarrière, voetbal.

Pepijn van Houwelingen FVD 41j: “Onze democratie zit in een zware crisis” Sociaal en Cultureel Planbureau werken als onderzoeker op het terrein van burgerparticipatie. Ik was betrokken bij de oprichting van het Burgerforum-EU en het Burgercomité-EU. Deze organisaties zetten zich in voor een grondige hervorming van onze democratie, die in een zware crisis zit.  Wetenschappelijk medewerker, Sociaal en Cultureel Planbureau, Afdeling Participatie, Talentonwikkeling en Kansengelijkheid, 2010. Oproep tot grondwettelijk herstel. Niet langer  staan  de leerling, patiënt en inwoner maar de manager en de bureaucratie centraal. De menselijke maat moet terug. Kennis opdoen via werkbezoeken en onderzoek uitvoeren. Opl.: o.a. Master of Arts wijsbegeerte van economie , Erasmus Universiteit , Rotterdam,. PhD Social capital in Japan, Hiroshima City University,

Mirjam Bikker CU 38j: Mijn focus als jurist en politicus ligt op het voorkomen van uitbuiting, mensenhandel en prostitutie. Het goede te zoeken, voor kwetsbare mensen, voor recht en vrede. Ruim 6 jaar lang heb ik mij met hart en ziel mogen inzetten in de Eerste Kamer.

Peter Valstar VVD 36j : Door meer te bewegen en een gezondere leefstijl kunnen we energieker, fitter en productiever worden, én zorgkosten besparen.  Heeft kinderen. Meer onderzoek, minder talkshows. Werk bij Defensie heb ik gezien wat de gevolgen zijn van decennialang bezuinigen. Politiek adviseur , Ministerie van Defensie , Den Haag, Politiek adviseur voor Jeanine Hennis-Plasschaert , Senior woordvoerder, Ministerie van Defensie, Den Haag, Senior woordvoerder voor minister Ank Bijleveld en eerste woordvoerder staatssecretaris Barbara Visser, Politiek adviseur , Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag, Politiek adviseur van minister-president Mark Rutte , 2018 – 2020. Opl.: HBO Communicatie 

Marieke Koekkoek Volt 32j: twee kinderen. “Ik wil mij sterk maken voor een open debat” Een humaner vluchtelingenbeleid. Mijn man komt uit China en ik heb zelf in China gedoceerd.

Thom van Campen VVD 31j: tien jaar gemeenteraadslid geweest in Zwolle. Portefeuilles economie & bedrijventerreinen, veiligheid & openbare orde, toezicht & handhaving en de binnenstad. Persoonlijk medewerker , VVD, Medewerker van Tweede Kamerlid Betty de Boer, Adviseur public affairs & stakeholdermanagement, ProRail, Politiek adviseur , Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Politiek adviseur van Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Politiek adviseur, Ministerie voor Medische Zorg en Sport, Politiek adviseur van Tamara van Ark Minister voor Medische Zorg en Sport, Ik sta voor een vrij en veilig Nederland.  Opl.:Bachelor Journalistiek, Hogeschool Windesheim, Master International Relations.

Nicki Pouw-Verweij JA21 29j. De menselijke maat moet terug in de zorg. Bezuiniging op bezuiniging. Werkte in ziekenhuizen en in de ouderenzorg.


Ga terug