Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

CBS: in 15 jaar AANTAL KINDEREN MET JEUGDZORG VERDUBBELD, aldus het Brabants Dagblad

Actualiteit >>
Een op tien kinderen tot 23 jaar in Nederland krijgt inmiddels jeugdzorg, hetzij vrijwillig - bijvoorbeeld opvoedondersteuning - hetzij verplicht: als de rechter de thuissituatie niet langer veilig acht.In 2005 ging dat nog grofweg om een op twintig jeugdigen.

In Tijdschrift voor Jeugdrecht nummer 4 2020 staat een aan Pleegzorg Nederland ontleend bericht: In 2019 woonden 23.272 kinderen in een pleeggezin, 530 meer dan in 2018. Op 31 december 2019 stonden 970 kinderen op de wachtlijst. Bij ongeveer de helft gaat het om deeltijdpleegzorg, die een uithuisplaatsing moet voorkomen.

 
Ga terug