Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2012
<< vorige pagina   
print pagina
 

Brieven d.d. 17 december 2012 aan twee leden van de Tweede Kamer

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2012 >>

Aan mevrouw V.A. Bergkamp
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Haarlem, 17 december 2012

Zeer geachte mevrouw,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders is zeer verheugd dat u, door een verzoek aan de Kinderombudsman om een onderzoek, aandacht vraagt voor feitenonderzoek door instanties als Bureau jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. Feitenonderzoek is van het grootste belang, temeer daar een aantal rechters op 14 december door een manifest te kennen heeft gegeven voor zaken die aan hen worden voorgelegd niet altijd voldoende tijd / aandacht te hebben (zie attachment).
...

Aan mevrouw B.I. van der Burg
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD

Haarlem, 17 december 2012

Zeer geachte mevrouw,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders is zeer verheugd dat u op 3 december aandacht hebt gevraagd voor o.a. de kwaliteit van de jeugdzorgwerkers en in samenhang daarmee voor feitenonderzoek door instanties als Bureau jeugdzorg (AMK) en Raad voor de Kinderbescherming. Het vaststellen van de feiten is van het grootste belang, temeer daar een aantal rechters op 14 december door een manifest te kennen heeft gegeven voor zaken die aan hen worden voorgelegd niet altijd voldoende tijd / aandacht te hebben (zie attachment).
...

Aan de opstellers van het Manifest op 14 december 2012

Zeer geachte Rechters,

Heden heb ik uw manifest toegestuurd aan de leden van de Tweede Kamer mevrouw V.A. Bergkamp (D66) en mevrouw B.I. van der Burg (VVD).
Zij hebben op 3 december in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor o.a. feitenonderzoek door instanties als Bureaus jeugdzorg (AMK) en Raad voor de Kinderbescherming.
Kinderrechters gaan er vaak van uit dat de rapporten van deze instanties hen van de feiten voorzien in een aan hen voorgelegd geval, zodat zij dan eigenlijk geen recht spreken maar uitsluitend bekrachtigen. Het manifest geeft stichting Kinderen-Ouders-Grootouders de hoop dat zij dit alleen doen uit tijdgebrek. De hoop, want aan tijdgebrek is in principe iets te doen! Wij hopen dat het manifest ertoe zal bijdragen dat dit tijdgebrek tot het verleden zal gaan behoren.

Met gevoelens van hoogachting,

drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris stichting Kinderen-Ouders-Grootouders


Ga terug