Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP

Interessant >>

Ouders Online verzamelt al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen.

"Dag allemaal,

 

Jullie hebben vast en zeker allemaal NCRV 4 december 2016 gezien over Veilig Thuis. Niet? Doen hoor!!!

 

Moraal van dit verhaal, volgens mij: BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP. Hugo de Jonge heeft het tegen de reporter van de NCRV zelf

gezegd: iedereen blijft verantwoordelijk voor het melden van onveilige situaties rondom kinderen. Hij legt de verantwoordelijkheid voor het accepteren van dat falen terug bij de burger. Glimlachend, tegen de fraaie achtergrond van het Rotterdamse Stadhuis, de overheidsmacht...MASSAAL MELDEN DUS, DIE NALATIGHEDEN VAN DE OVERHEID. Samenwerkend Toezicht Jeugd, Kinder Ombudsvrouw, Jeugd Ombudslieden, Defence for Children, NESPCAN, Augeo, Clientenorganisaties, Klachten Commissies, rechsthulpverleners, professionals in onderwijs en zorg, ondersteuners, beroepsverenigingen, ouders, pleegouders, betrokkenen, volksvertegenwoordigers: waar blijven jullie?MELDEN!!

 

Volgens de LIRIK Risico-Inventarisatie Vragenlijst zijn schadelijke omgevingsfactoren evenzovele significante risico's voor kindermishandeling als kindkenmerken, ouderkenmerken, noodlot en straf van Hogerhand. Advies aan Veilig Thuis: een hand in eigen boezem steken! Dat is geen grensoverschrijdend gedrag, hoe pijnlijk misschien ook.

 

Volgens de Monitor van de NCRV speelt Veilig Thuis in een ONAANVAARDBAAR groot aantal gevallen een schadelijke rol als risico-factor vioor kinderen.

Een betrokken leerkracht zegt daarover in rond Rotterdams:"er worden knollen voor citroenen verkocht". Cijfers die aan de kant van de overheden blijkbaar "niet herkend" worden. Veilig Thuis zelf, bij monde van de nieuwe bestuurder Tanno Klijn haalt zijn schouders telkens op, kijkt benauwd in de camera en reageert defensief " ik herken het niet". Hij zegt: "vertrouwen moet" en het klinkt als "fluiten in het donker". Het is nog erger dus ..De ware hulpverlener in mijzelf neigt er toe om deze angstig-ogende bestuurder te hulp te schieten.

 

Of..wil hier gezegd zijn dat jeugdhulp niet aan de overheid mag worden toevertrouwd? Zit daar toch een maatschappijvisie onder vanuit een eenzijdige politieke visie? "


 

Kassa over falen jeugdzorg

Kassa wil een programma maken over falen van de jeugdwet en zoekt ouders die problemen hebben gehad met privacy, wachtlijsten, meekijkende ambtenaren.

Graag een reactie via mail: justine[at]ouders.nl 

Justine Pardoen (Ouders Online)


Ouders Online verzamelt al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen.


Ga terug