Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Berichten uit de Nieuwsbrief Jeugd van 2 mei 2019

Actualiteit >>

Het CBS publiceerde ook cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering. Opvallend is dat 80 procent van de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel niet bij beide ouders woont maar in een eenoudergezin of een ander soort huishouden. Eind vorig jaar was het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel 8 procent lager dan eind 2017. Sinds 2011 is het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen gedaald met bijna 50 procent. Dat is in lijn met de daling van de jeugdcriminaliteit in die periode.


 

Het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt, is tussen 2015 en 2017 met 12 procent toegenomen. Dat blijkt uit drie onderzoeken naar de toename van het jeugdhulpgebruik dat minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten die duidelijke, consistente keuzes hebben gemaakt in hun jeugdbeleid zijn beter in staat te duiden wat de oorzaken zijn van hun toegenomen uitgaven aan jeugdhulp en kunnen die ontwikkeling beter beïnvloeden.

Lees meer 

Titel:
Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering
Auteur:
Malmberg, M., A. Addink, A. Kraak, T. van Yperen, C. Bartelink, B. Rijbroek
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
33 pagina's
Zicht op outcome in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering

Publicaties downloaden:

 

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen definitief

De afgelopen maanden is door verschillende partijen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Begin april is de definitieve versie voorgelegd aan het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op 24 april heeft minister Hugo de Jonge van VWS zijn akkoord gegeven.

Lees meer

Facebook Twitter LinkedIn


 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn


Ga terug