Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Antwoorden op kamervragen over feitenonderzoek

Actualiteit >>
Het opleggen van een jeugdbeschermingsmaatregel mag overigens nooit gebaseerd zijn op foutief feitenonderzoek. Tot eind dit jaar loopt het Actieplan verbetering feitenonderzoek (zie ook het antwoord op vraag 3). Vooruitlopend op de eindevaluatie van het Actieplan ga ik met betrokken partijen in gesprek of aanvullende maatregelen nodig zijn.
Ga terug