21 maart symposium (Nieuwsflits 10 februari van de Eigen Kracht Centrale)

 SAMENWERKEN MET OUDERS ROND UITHUISPLAATSEN

Symposium ‘Samenwerken met ouders rond uithuisplaatsen’
21 maart 2023 – De Glind
Beter zorgen voor uithuisgeplaatste kinderen door meer samen te werken met hun ouders. Is dat tegenstrijdig of juist niet? Door ouders en mensen die belangrijk zijn voor het gezin een plek te geven in de jeugdzorg, kunnen we kinderen beter passende hulp bieden.

Kom luisteren, meedenken en ervaringen uitwisselen over dit thema!

Voor wie: jeugdbeschermers, jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, studenten, ouders van uithuisgeplaatste kinderen, gezinshuis- en pleegouders.

Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 9:30 – 13:30 uur
Locatie: Rudolphlaan 2 – De Glind
Kosten: €20,00 (gratis voor ouders en studenten)