Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

119.000 of 1.660 mishandelde kinderen?

Actualiteit >>

Over de prevalentiestudie van kindermishandeling

Naar schatting 119.000 kinderen zijn volgens de officiële laatste NPM-studie1 onder leiding van prof. Rien IJzendoorn (Universiteit Leiden) jaarlijks in Nederland slachtoffer van kindermishandeling.

Anderzijds valt uit het recente proefschrift van Dr. Maartje Schouten met zekere reserve af te leiden dat jaarlijks naar schatting 1.662 kinderen slachtoffer zouden zijn van mishandeling.

Dit verschil van twee ordes van grootte was aanleiding voor een methodologisch onderzoek2 door het Nederlands Advocaten Comité Familie- en Jeugdrecht naar de NPM-studie. Dit onderzoeksrapport is ook gepubliceerd in het Nederlands Juristen Blad Afl. 25. Uit het onderzoek volgt dat de NPM-studie geen deugdelijke basis vormt voor een schatting van de prevalentie van kindermishandeling, zelfs niet bij benadering. De NPM-claim is niet gevalideerd en onbruikbaar als basis voor overheidsbeleid gericht op preventie en interventie.

Het aantal van 119.000 slachtoffers staat aan de basis van alle publicaties over het onderwerp. Om te beginnen alle overheidspublicaties over het thema, zoals https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling en

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/kindermishandeling.

Ontelbare andere documenten - en evenzoveel meldcampagnes - bouwen hierop voort, niet alleen gedateerde, maar vooral ook actuele documenten. Niet alleen overheidsdocumenten maar ook documenten van op basis hiervan gesubsidieerde veldpartijen.

Naar verluid zou de NPM-2015 eind 2017 of begin 2018 verschijnen.

Gevreesd moet worden dat met de NPM, in combinatie met de meldcampagnes, een morele paniek wordt georkestreerd die niet bevorderlijk is voor een evenwichtige aanpak van het probleem van kindermishandeling Zowel niet- als wel-mishandelde kinderen worden daar de dupe van.

Mr Ir Peter Prinsen

http://advocatencomite.nl

info@advocatencomite.nl

________________________________

1          Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010) - Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden en TNO

https://www.leidenattachmentresearchprogram.eu/wordpress/content/rapportnpm-2010_screen_2nd-ed.pdf

2     Een exemplaar is verkrijgbaar via leden of cliënten

 

Ga terug