Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Klachten
<< vorige pagina   
print pagina
 
Utrechtse gemeenteraad wil klachten over Veilig Thuis horen

googelt u http://rtvu.nl/n/1834424/

Nieuws- en sportoverzicht/RTV Utrecht middelste kolom

Hulp nodig bij het indienen van klachten?

www.meldpuntjeugdzorg.nl

Dien een klacht in bij de beroepsorganisatie van de gedragswetenschapper

NIP en VNO houden er niet van als er uitspraken worden gedaan over ouders en kinderen die men niet zelf heeft gesproken. Een gegrond verklaarde klacht heeft gevolgen voor degene over wie u hebt geklaagd.

SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Een gegrond verklaarde klacht bij het SKJ heeft gevolgen voor degene over wie u geklaagd hebt. Dit in tegenstelling tot bij andere instanties ingediende klachten.
Het is verstandig u deskundig te laten bijstaan voor het indienen van de klacht. Onderbouwing, onderbouwing, onderbouwing!!

Hebben de Bjz's straks iets te verliezen bij gegrond verklaarde klachten?

Er is op 12 juni 2014 nog geen bureau jeugdzorg dat zich certificaathouder van het Keurmerkinstituut kan noemen. De Google alerts schreven dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bjz Agglomeratie Amsterdam) de eerste was, maar het Keurmerkinstituut zegt in een brief aan KOG: "... nog geen certificaat van het Keurmerkinstituut heeft ontvangen, omdat daarvoor nog enkele formaliteiten moeten worden vervuld. De organisatie is daarom strikt genomen nog geen certificaathouder, ..."

Visie van de Nationale Ombudsman op goede klachtbehandeling in de jeugdzorg
Op 23 maart 2010 is er een rapport verschenen van de NO waarin een "handreiking" gegeven wordt voor goede klachtbehandeling. Als "uw" Bjz niet gewerkt heeft zoals in dit rapport, zou dat een reden kunnen zijn voor weer een klacht!
De Nationale Ombudsman

Als u geklaagd hebt volgens de regels kunt u als u nog steeds niet tevreden bent naar de Nationale Ombudsman, mits de klacht niet ouder is dan 1 jaar.

Jaarverslagen Klachtencommissies Jeugdzorg zijn openbaar
Vraag jaarverslagen op bij de klachtencommissies.
Hoe ging het met uw klacht?

Als u uw klacht en de reactie op onze website wilt plaatsen, mailt u de stukken naar mailkog@ziggo.nl
Ze worden mogelijk geplaatst (uw naam en adres worden verwijderd, namen van instellingen laten wij staan).
In deze map vindt u oudere stukken, maar helaas is de situatie nog precies dezelfde gebleven.

Een klacht indienen: wat kan het mij opleveren, wat kan het mij kosten

Is klagen energieverspilling?

Klachten bij de raad voor de kinderbescherming

Een klacht gegrond verklaard krijgen is niet simpel.

Het doel van klachtbehandeling door de raad voor de kinderbescherming

Klachtbehandeling heeft zoals bekend twee doelen:
mogelijkheid voor de organisatie waarover geklaagd wordt tot kwaliteitsverbetering, en herstel van gemaakte fouten.

Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen

Uit deze uitspraak kunt u heel kort lezen waar een NIP-psycholoog o.a. toe verplicht is.